De voortgangsmeter

De voortgangsmeter geeft zowel numeriek als grafisch  de hoeveelheid beschikbare ruimte op uw opnamestation weer. Het geeft ook ongeveer de duur van video weer waaraan plaats kan worden geboden. Dit hangt af van de beschikbare ruimte en de geconfigureerde opnamekwaliteit. Instellingen voor opnamekwaliteit worden geselecteerd via de voorkeuzeknoppen die op de voortgangsmeter voor sommige opnameapparaten wordt weergegeven, of door aangepaste instellingen in te voeren. Lees voor meer informatie over opname-instellingen Opnamebroninstellingen en Opnameformaatinstellingen.

Pinnacle Studio image001 De voortgangsmeter

De voortgangsmeter tijdens het opnemen van een digitale bron (L) en een analoge bron (R). Klik op de tabbladen aan de zijkant op de analoge versie om uitklapbare panelen voor het aanpassen van video- en audioniveaus tijdens het opnemen te openen

De knop Opname starten op de voortgangsmeter begint en eindigt het opnameproces. Het bijschrift verandert in Opname stoppen terwijl de bewerking wordt uitgevoerd.

De standaardopnamelocatie voor opgenomen video is de directory Gedeelde video.

De opnamedirectory instellen: Om opgenomen video naar een andere locatie op te slaan, klikt u op de knop bestandsmap Pinnacle Studio 031 folder button De voortgangsmeter. Dit geeft het dialoogvenster Map en standaardnaam voor opgenomen video selecteren weer. De map die u toewijst zal worden gebruikt om opgenomen video tijdens deze en andere sessies op te slaan. De bestandsnaam die u invoert zal als standaardbestandsnaam tijdens uw volgende opname worden weergegeven.

De voortgangsmeter