Video importeren van DVD

Hoewel het strikt genomen niet om opnemen gaat, kunt u eveneens video in Studio importeren vanaf een niet-beveiligde DVD-schijf of een DVD-beeld op uw harde schijf. Via het menuonderdeel Bestand Ø DVD-titels importeren verschijnt ere en dialoogvenster waarin u het DVD-materiaal kunt zoeken en bekijken. Vervolgens kunt u dit als een MPEG-2-bestand in de map van uw keuze opslaan.

Let op: Als de audio op de DVD in AC3-formaat staat, is het wellicht noodzakelijk om een activatiecode voor de AC3-codecsoftware aan te schaffen.

Pinnacle Studio image001 Video importeren van DVD

DVD-video importeren:

1.      Selecteer de DVD-schijf of het beeld met de knoppen onder Kies een schijf / beeld.

Studio geeft een overzicht van de beschikbare ‘titels’ (videobestanden) op die locatie onder Markeer de titels (die u wilt importeren).

2.      Gebruik de bladerknop Pinnacle Studio 031 folder button Video importeren van DVD om in de map een bestemmingsmap voor de geïmporteerde bestanden te selecteren.

3.      Type en naam voor de DVD. Deze naam wordt gebruik als onderdeel van de geïmporteerde bestandnamen. Als u de DVD of het beeld bijvoorbeeld “Mijn DVD” noemt en Titel 12 importeert, dan is de bestandsnaam als volgt:

Mijn DVD_Titel_12.mpg

4.      Selecteer de titel of de titels die u wilt importeren door vinkjes in de vakjes naast de namen te zetten. U kunt de spelerknoppen rechts in het dialoogvenster gebruiken om een voorbeeld van de inhoud van de geselecteerde titel te bekijken.

5.      Klik op de knop Importeren.

Studio geeft een voortgangsbalk weer waarmee u de progressie van importeerbewerking kunt volgen. Zodra het importeren is voltooid, kunt u de inhoud van het bestand via het Album voor bewerking openen, net zoals een gewoon opgenomen bestand.

Video importeren van DVD