Het projectformaat voor video

De videoscènes die u aan een project toevoegt, hoeven niet allemaal afkomstig te zijn van hetzelfde apparaat of van hetzelfde bestandstype te zijn. Ze hoeven niet eens dezelfde framegrootte, hoogte/breedteverhouding of framesnelheid te hebben.

Voor weergave van video in Studio moet er echter een gemeenschappelijk frameformaat worden gebruikt. Met het gedeelte Projectformaat in het optiepaneel Projectinstellingen kunt u het formaat voor nieuwe projecten aangeven. Dit kan zowel expliciet (bijvoorbeeld “NTSC Widescreen”) als impliciet aan de hand van het formaat van de eerste clip die u aan het project toevoegt.

Pinnacle Studio image001 Het projectformaat voor video

Het huidige projectformaat wordt als gereedschapstekst op de projecttitel in het Filmvenster weergegeven.

Pinnacle Studio image002 Het projectformaat voor video

Het projectformaat is van toepassing op alle video- en afbeeldingsclips in het Filmvenster en op de voorbeeldweergave van deze clips in de Player. Visuele content in het Album, zoals opgenomen videoscènes, wordt standaard in het originele formaat weergegeven, onafhankelijk van het feit of dit formaat overeenkomt met het projectformaat.

Als u zwarte balken (“letterboxing”) in uw projectvideo wilt voorkomen, maar toch gebruik wilt maken van scènes die in de verkeerde hoogte/breedteverhouding zijn opgenomen, dan zijn er twee mogelijkheden:

·     Gebruik H-/B-verhouding opdrachten in het Album menu. Hiermee rekt u de scènes in het Album uit naar de proporties van het projectframe; hierbij treedt wel enige vervorming op.

·     Gebruik het effect 2D Editor met keyframing om een “pan en scan” versie van uw video te maken. Studio’s maken vaak gebruik van deze techniek om hun films passend te maken voor een standaard televisiescherm bij het overzetten naar videoband of DVD. Bij deze methode treedt geen vervorming op, maar bij ieder frame gaat enig materiaal verloren. Met zorgvuldige tracking van de film met behulp van keyframing kunt u ondanks dit probleem over het algemeen acceptabele resultaten behalen.

Beschikbaarheid: Het effect 2D Editor en de functie voor keyframing zijn alleen beschikbaar in Studio Plus.

Pinnacle Studio 112 aspect ratio adjustment methods Het projectformaat voor video

Bronvideo in de “verkeerde” H-/B-verhouding compenseren door zwarte balken (L) toe te voegen, tot het volledige frame (C) te trekken plus pan en scan (R). Iedere methode heeft zijn eigen bezwaren.

Renderen op de achtergrond

Het projectformaat wordt tevens gebruikt als het doelformaat voor renderen, het proces waarbij video wordt gegenereerd voor materiaal waarin HFX overgangen, effecten of andere voor de computer veeleisende functies worden gebruikt. Totdat deze video is gerenderd, is de weergave ervan wellicht niet gelijkmatig en volledig gedetailleerd tijdens de voorbeeldweergave.

Studio voert de berekeningen op de achtergrond uit terwijl u werkt. Deze functie wordt bediend via het gedeelte Renderen op de achtergrond in het optiepaneel Video- en audio-instellingen.

Pinnacle Studio image004 Het projectformaat voor video

Volg het advies van het dialoogvenster met betrekking tot de codec voor het renderen op de achtergrond om de berekeningstijd te reduceren bij de uitvoer van uw film.

Als u van plan bent een voorbeeld van uw video te bekijken op een extern apparaat (alleen Studio Plus), moet u wellicht het projectformaat en de codec voor renderen op de achtergrond instellen op het apparaat. Als u bijvoorbeeld een voorbeeld bekijkt op een analoge monitor die op uw DV-camcorder is aangesloten, dan moet het renderen op de achtergrond in DV worden uitgevoerd.

Het projectformaat voor video