Geavanceerde Tijdlijn-bewerking

Let op: De aanvullende geavanceerde functies van Studio Plus, gebruikmaken van het spoor overlay, worden besproken in Bewerken van twee sporen in Studio Plus.

Tijdens de meeste bewerkingshandelingen houdt Studio automatisch de clips op de verschillende tijdlijnsporen gesynchroniseerd. Wanneer u bijvoorbeeld een scène uit het album op het spoor video invoegt, blijven de relatieve posities van alle clips rechts van de invoeging ongewijzigd.

Soms wilt u mogelijk echter de standaardsynchronisatie vervangen. U wilt misschien een nieuwe videoclip in uw project invoegen zonder enige clips van andere typen te verplaatsen. Of u wilt video afzonderlijk bewerken van de begeleidende oorspronkelijke audio – een waardevolle techniek met verscheidene variaties. Zie Invoegbewerking en Splitsbewerking voor meer informatie.

Dergelijke speciale bewerkingen zijn mogelijk met behulp van de knoppen spoorvergrendeling langs de rechterrand van het venster Film in de Tijdlijnweergave. Elk van de standaardsporen (allemaal behalve het spoor menu) biedt een vergrendelingsknop.

Een vergrendeld spoor is grijs gemaakt in de Tijdlijnweergave. Dit geeft aan dat de clips op het vergrendelde spoor niet kunnen worden geselecteerd of bewerkt in alle drie de weergaven. Ook worden ze niet beïnvloed door bewerkingshandelingen op ontgrendelde sporen.

Behalve het spoor menu kan elke combinatie van sporen worden vergrendeld.

Pinnacle Studio 129 track locking 1 Geavanceerde Tijdlijn bewerking

Het vergrendelen van het spoor titel voorkomt bijvoorbeeld dat de duur van een titel wordt gewijzigd zelfs wanneer u clips op het hoofd videospoor op dezelfde tijdindex trimt.

Pinnacle Studio 129 track locking 2 Geavanceerde Tijdlijn bewerking

Is het spoor Titel ontgrendeld, dan trimt het trimmen van de videoclip erboven automatisch de titel.

ð Invoegbewerking

ð Splitsbewerking

Geavanceerde Tijdlijn-bewerking