Splitsbewerking

In “splitsbewerking” worden de audio en video van een clip afzonderlijk getrimd zodat de overgang naar de ene plaatsvindt voor de overgang naar de andere.

Let op: In Studio Plus kunnen splitsbewerkingen ook worden uitgevoerd op de overlay video- en audiosporen door middel van methodes die analoog zijn aan hetgeen hier wordt beschreven.

In een “L-snede” gaat video vooraf aan de gesynchroniseerde audio. In een “J-snede” komt de audio eerst.

Tip: Voor sneller, preciezer trimmen is het misschien hulpvol om het gereedschap Clipeigenschappen open te hebben wanneer u de procedures in dit gedeelte volgt. Dubbelklik op een van de videoclips voordat u begint om het gereedschap te openen.

De L-snede

In een L-snede komt de snede naar nieuwe video voor de snede in de audio.

Stel uzelf een op video opgenomen les voor waarin de video af en toe weggaat van de spreker om reis- of natuurscènes weer te geven die het onderwerp van de les illustreren.

Pinnacle Studio 133 simultaneous cut Splitsbewerking

Audio en video gaan tegelijkertijd weg

In plaats van de audio en de video tegelijkertijd te snijden, kunt u ervoor kiezen de stem van de spreker in de volgende scène te laten overlappen. Dit maakt het duidelijk voor het publiek dat de nieuwe scène die het publiek nu bekijkt de uitleg illustreert die de spreker heeft gegeven.

Let erop, dat de grenzen van de video- en audioclip in de voltooide snede een L-vorm vormen.

Pinnacle Studio 134 l cut diagram Splitsbewerking

Audio gaat weg na video. De resulterende “L”-vorm is in deze illustratie omrand

Deze techniek kan op veel manieren effectief worden gebruikt. U kunt erover denken het te gebruiken wanneer de video van de tweede clip dient om de audio van de eerste clip te verduidelijken.

Zo voert u een L-snede uit:

1.      Pas de tijdlijn aan zodat u makkelijk het aantal beelden of seconden kunt aftellen dat u wilt overlappen.

2.      Selecteer de linkerclip en trim de rechterrand ervan tot het punt waarop u wilt dat de audio eindigt.

Pinnacle Studio 134 l cut 1 Splitsbewerking

3.      Vergrendel het audiospoor. Sleep nu de rechterrand van de video van dezelfde clip terug naar rechts naar het punt waar de video moet starten.

Pinnacle Studio 135 l cut 2 Splitsbewerking

4.      Terwijl het audiospoor nog steeds vergrendeld is, sleept u de video van de tweede clip naar links totdat het de oorspronkelijke clip ontmoet.

Is er te weinig video over aan het begin van de tweede clip om deze trim mogelijk te maken, dan zult u eerst een voldoende hoeveelheid van zowel de video evenals de audio moeten trimmen en het dan opnieuw proberen.

Pinnacle Studio 135 l cut 3 Splitsbewerking

5.      Ontgrendel het audiospoor.

De video gaat nu over naar de tweede clip voor de audio. Video is getrimd vanaf het einde van de eerste clip en audio is getrimd vanaf het begin van de tweede clip.

De J-snede

In de J-snede komt de audio binnen voordat de video overschakelt. Dit kan effectief zijn als de audio van de tweede clip de kijker op het materiaal in de scène voorbereidt.

We keren terug naar het opgenomen lesvoorbeeld. Stel dat we nu terugschakelen naar de spreker aan het einde van het geïnterpoleerde beeldmateriaal. Als we het volgende deel van de les een paar tellen voor de video ons weer het podium toont op het geluidsspoor laten verschijnen, is de wijziging veel minder abrupt.

Deze keer omranden de clipgrenzen de letter J:

Pinnacle Studio 136 j cut diagram Splitsbewerking

Audio gaat weg voor video. De resulterende “J”-vorm is in deze illustratie omrand

Zo voert u een J-snede uit:

1.      Pas de tijdlijn aan zodat u makkelijk het aantal beelden of seconden kunt aftellen dat u wilt overlappen.

2.      Net als voorheen: trim de rechterrand van de linkerclip terug, zowel video als audio, met de overlappingsinterval.

3.      Vergrendel het audiospoor. Sleep nu de rechterrand van de video van dezelfde clip terug naar rechts met de overlappingsinterval.

4.      Ontgrendel het audiospoor.

De audio gaat nu over naar de tweede clip voor de video.

Let op: De hierboven beschreven procedures voor het uitvoeren van de L-snede en de J-snede zijn niet de enige mogelijkheden. Met de J-snede bijvoorbeeld, zou een andere methode zijn de rechter clip tot het gewenste startpunt van de video te trimmen en daarna met het videospoor vergrendeld het audiogedeelte naar links te slepen om de audio v
an de linkerclip te overlappen.

Splitsbewerking