Trimmen op de tijdlijn met handvatten

De snelste manier om te trimmen is door de randen van de clips direct op de tijdlijn te slepen. Let op de player terwijl u trimt, zodat u het beeld kunt vinden waarmee u wilt beginnen of eindigen.

We bekijken eerst het makkelijke trimgeval in een film met maar een clip. Daarna gaan we naar de gebruikelijkere situatie waar een afzonderlijke clip wordt getrimd die omringd is door andere clips.

Zo trimt u een afzonderlijke clip op de tijdlijn:

1.      Verwijderen alle clips behalve een clip van de tijdlijn. Is de tijdlijn leeg, sleep er dan een scène in uit het album.

2.      Breid de tijdschaal uit om fijne aanpassingen te vergemakkelijken.

Plaats de muisaanwijzer ergens op de tijdlijn behalve direct boven de bewerkingslijn. De aanwijzer verandert in een kloksymbool. Klik en sleep het naar rechts om de tijdschaal uit te breiden.

Deze afbeelding toont de maximale uitbreiding, waar elk streepmarkering een afzonderlijk beeld vertegenwoordigt:

Pinnacle Studio 117 timescale fully expanded Trimmen op de tijdlijn met handvatten

3.      Plaats uw muisaanwijzer over de rechterrand van de clip. De aanwijzer wordt een pijl naar links.

Pinnacle Studio 117 trim single 1 Trimmen op de tijdlijn met handvatten

4.      Klik en sleep naar links terwijl u een oogje in het zeil houdt op de player, die steeds bijwerkt om het laatste beeld in de getrimde clip weer te geven.

Terwijl u de clip verkleint, wordt de pijlcursor tweedirectioneel. Dit geeft aan dat u de cliprand naar links en rechts kunt slepen. U kunt de clip tot maar een beeld verkleinen of deze tot het einde van de bronscène vergroten.

Pinnacle Studio 118 trim single 2 Trimmen op de tijdlijn met handvatten

5.      Laat de muisknop los. De clip is nu getrimd.

Meerdere clips

Het geheim van een clip trimmen wanneer meerdere clips op de tijdlijn staan, is dat u eerst de te trimmen clip moet selecteren door erop te klikken met de muis.

Zo trimt u met meerdere clips op de tijdlijn:

1.      Zet twee korte clips op de tijdlijn.

2.      Pas de tijdschaal aan totdat de gewenste clip een handige grootte voor bewerken heeft.

3.      Klik op de tweede clip. Het videospoor zou er nu zo moeten uitzien:

Pinnacle Studio 118 trim multiple 1 Trimmen op de tijdlijn met handvatten

U kunt de rechterrand van de clip trimmen als in het voorbeeld van de afzonderlijke clip boven. Terwijl u dat doet, wordt het laatste beeld van de clip in de player weergegeven. Zolang de tweede clip geselecteerd blijft, kunt u meer video blijven trimmen door de rand naar rechts te slepen of wat getrimde video herstellen door de rand naar links te slepen.

4.      Terwijl de tweede clip nog steeds geselecteerd is, beweegt u uw muisaanwijzer over de linkerrand van de clip totdat de aanwijzer in een pijl naar rechts verandert.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 2 Trimmen op de tijdlijn met handvatten

5.       Sleep de linkerrand van de tweede scène naar rechts.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 3 Trimmen op de tijdlijn met handvatten

Terwijl u sleept, wordt het eerste beeld van de clip in de player weergegeven. Zolang de clip geselecteerd blijft, kunt u meer video blijven trimmen door de rand naar rechts te slepen of wat getrimde video herstellen door de rand naar links te slepen.

6.       Laat de muisknop los. De clip die u hebt getrimd springt terug langs de rechterrand van de eerste clip.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 4 Trimmen op de tijdlijn met handvatten

Gaten en opvullingen: knippen met de Ctrl-toets

Zoals we in het bovenstaande voorbeeld hebben gezien, wordt bij het inkorten van een clip op het videospoor de clip en eventuele clips rechts ervan naar links verplaatst om te voorkomen dat er een gat ontstaat. Tegelijkertijd worden clips op andere sporen ingekort om de gehele Tijdlijn synchroon te houden. Als u een clip op een willekeurig ander spoort knipt, wordt de gaten echter niet automatisch opgevuld en worden de andere sporen niet beïnvloed.

Dit standaardgedrag voor knippen vereenvoudigt het bewerken en monteren in de meeste gevallen. Studio biedt u echter ook een mogelijkheid om dit gedrag om te draaien. Als u op de Ctrl-toets drukt voordat u een clip op het videospoor begint te knippen, wordt deze clip (en ook geen enkele andere) verplaats. Gaten worden niet opgevuld. Er is dus geen enkel effect op andere sporen.

Als Ctrl gebruikt voor het knippen van clips op andere sporen, wordt het normale gedrag omgedraaid. De clips op het spoor ‘kruipen naar elkaar toe’ om het ontstane gat op te vullen. Clips op sporen naast de clip die wordt geknipt, worden hierdoor niet beïnvloed.

Let op: Klik hier voor informatie over  deze werking van Ctrl bij het verwijderen van clips.

Trimmen op de tijdlijn met handvatten