Å bruke Studio

Å lage filmer med Studio er en tretrinns prosess:

1. Digitalisering: Importer kildevideomateriale – “råmaterialet” ditt – til pc-ens harddisk. Mulige kilder omfatter analog videotape (8mm, VHS osv.), digital videotape (HDV, DV, Digital8), og live video fra et filmkamera, videokamera eller webcam.

For full gjennomgang av Digitaliseringsmodus, se Digitalisere video.

Tilgjengelig: HDV-digitalisering støttes kun av Studio Plus.

2. Redigere: ordne videomaterialet ditt slik du vil ha det ved å endre scenenes rekkefølge og kassere uønsket materiale. Legg til effekter som overganger, titler og grafikk samt supplementær audio, som for eksempel lydeffekter og bakgrunnsmusikk. Lag interaktive menyer til DVD og VCD, og gi publikumet ditt en skreddersydd, visuell opplevelse.

Redigeringsmodus er arenaen for det meste av ditt arbeid i Studio. Se Redigeringsmodus for en grundigere introduksjon.

3. Lage film (Make Movie): når prosjektet ditt er komplett, genererer du en ferdig film med format og lagringsmedium etter ditt valg: tape, VCD, S‑VCD, DVD, AVI, MPEG, RealVideo eller Windows Media.

Se Lage filmen din for en gjennomgang av Lage film-modus.

Velge modus

Velg hvilket av de forskjellige trinnene i filmprosessen du vil jobbe i med de tre modusknappen øverst til venstre i Studio-vinduet:

Pinnacle Studio image001 Å bruke Studio

Når du skifter modus,  viser Studio-bildet kontrollene du trenger i den nye modusen.

ð Undo, Redo, Help, Support og Premium

ð Innstilling av alternativer

ð Redigeringsmodus

Å bruke Studio