Avspillingskontroller

Player presenterer det ene av to sett med avspillingskontroller etter hvilken avspillingsmodus du velger.

Når du spiller av filmen din som ordinær video, bruker du standard avspillingskontroller. Har filmen din menynavigasjon, spiller du den av som en optisk disk med interaktive menyer på skjermen, ved å bruke DVD-Player-kontrollene. Begge kontrolltypene gjennomgås nedenfor.

Pinnacle Studio 013 full screen button AvspillingskontrollerForhåndsvisning i fullskjerm: Denne knappen, rett ovenfor det øverste, høyre hjørnet av forhåndsvisningsvinduet, skifter til forhåndsvisning i fullskjerm. Den kan brukes i begge avspillingsmoduser. På et system med én monitor avsluttes fullskjermvisning når filmen er ferdig, eller når du dobbeltklikker skjermen eller trykker Esc-knappen. Blant alternativene for Video previewVideo and Audio Preferences-alternativpanelet finner du innstillinger for systemer med flere monitorer.

Med alternativene for Video preview (videoforhåndsvisning) på Video and audio preferences-alternativpanelet (forhåndsvisning av video og audio) kan du rette forhåndsvisningen i fullskjerm til den sekundære monitoren på systemet ditt, hvis du har en slik. I Studio Plus kan du samtidig sende forhåndsvisningen til en ekstern enhet, om du vil.

Standard avspillingskontroller

Disse knappene kontrollerer avspilling i Player.

Pinnacle Studio 014 player buttons – play pause AvspillingskontrollerPlay / Pause: Play-knappen spiller av filmen fra den nåværende posisjonen. Når avspillingen går i gang blir Play til Pause. Når avspillingen pauses blir albumscenen eller Movie Window-klippet stående der hvor avspillingen ble stoppet. [Space]-tasten kan også brukes til å starte og stoppe avspillingen.

Pinnacle Studio 014 player buttons   start AvspillingskontrollerGo to beginning (Gå til begynnelsen): denne knappen stanser avspillingen og hopper tilbake til den første rammen i materialet du forhåndsviser.

Pinnacle Studio 014 player buttons – ff rewind AvspillingskontrollerSpol frem, spol tilbake: Ved å bruke disse knappene kan du se filmen i to, fire eller ti ganger normal hastighet, i begge retninger. Bruk dem til å lete etter en bestemt del av filmen som du ønsker å arbeide med. Klikk på knappene flere ganger for å skifte mellom de forskjellige hastighetene.

Pinnacle Studio 015 player buttons   loop AvspillingskontrollerLoop: denne knappen gjør at de valgte klippene i Movie Window spilles av gjentatte ganger. Denne funksjonen er spesielt nyttig under valg og redigering av tilleggseffekter og overganger. Klikk hvilken som helst avspillingsknapp for å stanse loopingen. Loop-knappen lyser opp mens loopingen er aktiv. Loopingen fortsetter selv om du skifter avspillingshastigheter.

Pinnacle Studio 015 player buttons   jog AvspillingskontrollerSkippeknapper: disse to kontrollene lar deg vanligvis hoppe fremover og bakover i filmen din, én frame av gangen. For å hoppe i sekunder, minutter eller timer i stedet for i frames, velg det respektive feltet i telleren (se nedenfor), og bruk deretter skippeknappene til å modifisere det.

Player-markøren

Bruk Player-markøren til å gå raskt gjennom videoopptakene eller den redigerte filmen i begge retninger. Markørens posisjon svarer til posisjonen til nåværende frame i opptaket (ikke bare den aktuelle scenen) eller i den redigerte filmen (ikke bare det aktuelle klippet). Markøren vil således alltid representere hele lengden på innholdet som vises.

Pinnacle Studio 015 player scrubber Avspillingskontroller

Når du beveger markøren (scrubber) viser forhåndsvisningsvinduet den aktuelle framen. Hvis du har aktivert audio scrubbing-knappen i Movie Window, vil du også høre korte stumper av filmens audio mens du beveger den.

Forhåndsvisningens mulighet til å holde følge med Markøren er avhengig av hastigheten på maskinen din. Hvis du beveger markøren sakte vil bildet holde følge uten problemer. Beveger du den raskere vil bildet hoppe over frames. Akkurat når dette skjer kommer an på det tekniske utstyret du har. Forhåndsvisningens mykhet minker også med økningen av den totale lengden på materialet som skyves.

Telleren

Pinnacle Studio image008 AvspillingskontrollerTelleren viser din aktuelle posisjon i timer, minutter, sekunder og frames. Du kan endre feltene i telleren direkte, slik at den velger en nøyaktig frame for visning eller for avspillingsstart. Bare klikk på tallet du vil endre og legg inn en ny verdi. For å flytte til et annet felt, klikk en gang til eller bruk piltastene Venstre og Høyre.

Du kan også endre verdiene i et valgt felt ved å bruke skippeknappene ved siden av telleren eller piltastene Opp og Ned.

Hovedvolum-slideren

Pinnacle Studio 016 player volume slider Avspillingskontroller

Denne kontrollen bestemmer den totale lydstyrken under avspilling av forhåndsvisningen. Dette er det samme som å stille hovedvolum på lydkortet ditt med volumkontrollen i systemet ditt. Volumnivået i den ferdige filmen Studio lager i Lage film-modus blir ikke påvirket av denne.

Det lille høyttalerikonet til høyre for kontrollen tjener som master mute (demp alt) under avspilling.

DVD-Player-kontroller

Pinnacle Studio 017 player dvd controls AvspillingskontrollerDisse kontrollene inkluderer de fire standardknappene som står beskrevet over (Play/Pause, Spol frem, Spol tilbake, Gå til begynnelsen) pluss DVD-Player-kontroll, som beskrives her.

Avspillingskontroller