Albumet

Pinnacle Studio image001 Albumet

Seksjonen for videoscener i Albumet. Klikk på skillearkene på siden for tilgang til materialet i de andre seksjonene.

Kildematerialet du trenger for å lage en film oppbevares i de forskjellige seksjonene i Albumet, som hver kan nås med sitt eget skilleark, som følger:

Pinnacle Studio 049 album tab   video scenes AlbumetVideoscener: Denne seksjonen inneholder det digitaliserte videomaterialet ditt. Videofil-formatene som støttes er avi, mpg, mpeg, mod, mp2, mp4, m2ts, tod, m1v, m2v, mpv og wmv. Du når og kan forhåndsvise filene direkte eller laste en inn i Albumet, hvor scenene den inneholder representeres med miniatyrbilder. For å bruke noen av scenene i filmen din, drar du bare ikonene deres inn i Filmvinduet. Se Videoscener-seksjonen.

Pinnacle Studio 050 album tab   transitions AlbumetOverganger: Denne Album-seksjonen inneholder fading, overtoning, slides og andre typer overganger, inkludert de avanserte Hollywood FX-overgangene. For å bruke en overgang plasserer du den inntil eller mellom videoklipp og grafikk i Movie Window. Se Overganger-seksjonen.

Pinnacle Studio 050 album tab   themes AlbumetTemaer: Et Tema er en samling matchende maler. Du kan bruke malene for å skape effektive sekvenser som kombinerer videoene og stillbildene dine med innebygde animasjoner og effekter. Se Temaseksjonen.

Pinnacle Studio 050 album tab   titles AlbumetTitler: Denne seksjonen inneholder redigerbare titler, som du kan bruke som overlay eller som fullskjermsgrafikk. Du kan lage egne titler fra bunnen av, eller bruke eller tilpasse de medfølgende. Studio støtter rulletekst, tversgående tekst og mange andre typografiske effekter. Se Titler-seksjonen.

Pinnacle Studio 050 album tab   photos AlbumetBilder og frame grabs: dette er en seksjon for fotografier, bitmaps og grabbede videobilder. Du kan bruke disse bildene i fullskjerm eller som overlays på hovedvideoen. De fleste standard bildeformatene støttes: gif, jpg, jpeg, pcx, psd, tga, tif, wmf og png. Se Fotoer og frame grabs-seksjonen.

Pinnacle Studio 051 album tab   menus AlbumetDiskmenyer: Studio har en omfattende samling med kapittelmenyer til bruk når du lager DVD-er, VCD-er og S‑VCD-er. Du kan bruke disse som de er, modifisere dem, eller lage egne. Se Diskmenyer-seksjonen.

Pinnacle Studio 051 album tab   sound effects AlbumetLydeffekter: Studio kommer med et bredt spekter av lydeffekter av høy kvalitet. Du kan også bruke filer du har spilt inn på egen hånd eller skaffet fra andre kilder. Disse formatene støttes: wav, mp3, avi, mpa, m4a, wma, avi og ac3. Se Lydeffekter-seksjonen.

Pinnacle Studio 051 album tab   music AlbumetMusikk: i denne Album-seksjonen kan du finne frem til og bruke musikkfiler du har lagret på harddisken din. Disse formatene støttes: wav, mp3, avi, mpa og wma. Se Musikkseksjonen.

Bruke Albumet

Hver av seksjonene i Albumet har så mange sider som er nødvendig for å holde ikonene som representerer elementene i den seksjonen. Øverst til høyre på hver side i Albumet viser Studio det aktive sidenummeret og totalt antall sider i seksjonen. Klikk pilene for å gå forover eller bakover gjennom sidene.

Pinnacle Studio image010 Albumet

Alle typer innhold i Albumet kan forhåndsvises, ganske enkelt ved å klikke på ikonene.

Kildemapper for Albumets innhold

Sceneikonene i Videoscener-seksjonens Scener-modus kommer fra en digitalisert videofil, mens Overganger-seksjonen fylles fra ressursfiler forbundet med Studio-programmet.

Ikonene i hver av de andre fem Album-seksjonene, som Videoscener-seksjonens Filer-modus, er forskjellige: de representerer filene som ligger i en bestemt diskmappe. Hver av disse seksjonene – Titler, Bilder, Disc-menyer, Lydeffekter og Musikk – er tilknyttet en fast mappe, men du kan velge en annen mappe om du vil.

Pinnacle Studio image011 Albumet

Ikonene i Titler-seksjonen representerer filer som er lagret i en valgt kildemappe på harddisken din. Nedtrekkslisten på toppen av Album-siden lar deg velge enten “Standardtitler” eller “Mine titler”  fra den installerte “Titler”-mappen. Andre mapper med installerte titler kan også være på listen. Mappeknappen ved siden av listen lar deg lete andre steder på harddisken din. Disc-menyer-seksjonen fungerer på samme måte.

Kildekatalo
gen for seksjonens innhold vises øverst på den venstre siden i Albumet, ved siden av en liten Mappe-knapp
Pinnacle Studio 053 album folder button Albumet. For å endre kilden for den aktive seksjonen kan du enten velge en mappe fra nedtrekksmenyen eller listen, eller klikke på knappen, lete deg frem til en annen mappe på systemet ditt, og velge hvilken som helst fil. Filen du velger markeres i Albumseksjonen som nå er fylt på nytt.

Enkelte Albumseksjoner har også en Mappen over-knapp Pinnacle Studio 053 album parent button Albumet som forenkler bevegelse innenfor en gruppe foldere som inneholder relevant media.

I albumseksjonen for videoscener og stillbilde, finner du ytterligere en knapp Pinnacle Studio 053 album import media button Albumet som er knyttet til Importer Media dialogboksen.

ð Videoscener-seksjonen

ð Overganger-seksjonen

ð Montage®-Tema seksjonen

ð Titler-seksjonen

ð Stillbilder-seksjonen

ð Diskmenyer-seksjonen

ð Lydeffekter-seksjonen

ð Musikkseksjonen

Albumet