Overganger-seksjonen

Pinnacle Studio 069 album tab   transitions Overganger seksjonenAlbumets Overganger-seksjon gir deg en lang rekke klippoverganger som påføres med dra-og-slipp. For oversiktens skyld er overgangene delt inn i grupper. Bruk nedtrekkmenyen for å velge hvilken gruppe overganger du vil se. Alle overgangene i gruppen vises, over så mange Albumsider som trenges.

Klikk her for å lære om overganger, og hvordan du kan bruke dem i filmene dine.

Pinnacle Studio image002 Overganger seksjonen

Studios samling av overganger omfatter 74 standardoverganger, mer enn 50 Alpha Magic-overganger, og et begynnersett med uregulerte Hollywood FX 3-D-overganger.

Anskaffe flere overganger

Flere pakker med Hollywood FX-overganger enn de som er innstallert med Studio kan kjøpes gjennom Pinnacles hjemmeside.

Se Utvide Studio for mer informasjon om kjøp av premiuminnhold for Studio.

Vise overgangens navn

Pinnacle Studio image003 Overganger seksjonenNår du beveger muspekeren over overgangsikonene i Albumet, endrer den form til et gripesymbol (som indikerer at overgangen kan dras fra Albumet til Movie Window). Hvis du kort lar muspekeren hvile over ikonet, vises overgangens navn. Dette varer i flere sekunder eller til muspekeren flyttes bort fra overgangen.

Forhåndsvisning av overgangseffekter

Når du klikker på et overgangsikon, demonstrerer Player overgangen med en slik praksis at “A” representerer det opprinnelige klippet og “B” det nye klippet. Demonstrasjonen gjentas så lenge ikonet forblir valgt.

Pinnacle Studio 072 transition demo Overganger seksjonen

For en detaljert visning kan du stoppe Player og bruke skippeknappene (Frame reverse og Frame forward) for å skippe gjennom overgangen én frame om gangen.

Overganger-seksjonen