Stillbilder-seksjonen

Pinnacle Studio 074 album tab   photos Stillbilder seksjonenDenne delen av Albumet viser miniatyrbilder av bildefiler, som kan inkludere grabbete videoframes, fotografier og bitmappete tegninger. De fleste standard bildefilformatene støttes. I likhet med videoscener, blir bilder som er i bruk i den aktuelle filmen din indikert i Albumet av et grønt avkryssingssymbol.

Stillbildemappen: Ikonene i Stillbilder-seksjonen representerer filer i mappen som er navngitt øverst på hver venstreside i seksjonen. Bilder kan legges til seksjonen ved å lagre dem i denne mappen. Du kan for eksempel lagre grabbede videoframes i mappen fra Frame grabber-verktøyet, eller lagre en tekst fra Title Editoren. Du kan også velge en annen mappe som kildemappe for seksjonen.

Klikk her for informasjon om bruken av stillbilder i filmen din.

Stillbilder-seksjonen