Videoscener-seksjonen

Pinnacle Studio 054 album tab   video scenes Videoscener seksjonenHer starter redigeringsprosessen – i Albumets seksjon for Videoscener, hvor alt det digitaliserte råmaterialet ditt ligger. I en typisk produksjon vil første trinn høyst sannsynlig være å trekke noen scener fra Albumet og ned i Movie Window.

I Albumet vises scenene i den rekkefølgen de ble digitalisert i. Denne rekkefølgen kan ikke endres, siden den bestemmes av den underliggende digitaliserte filen, men scener kan settes sammen i en rekkefølge helt etter eget valg i filmen. Tilsvarende kan du ikke trimme (redigere) scener i Albumet, men i filmen kan du bruke så mye eller så lite av en scene som du vil.

Filer-modus og Scener-modus

Å velge en bestemt videoscene til bruk i en film er en totrinnsprosess. Først må du velge videofilen som inneholder den ønskede scenen ved å bla gjennom etter den på en lagringsenhet som er forbundet med systemet ditt – vanligvis en harddisk. Deretter velger du den scenen du vil ha blant scenene den valgte filen inneholder.

For å bla gjennom etter en videofil i Videoscenes-seksjonen i Albumet velger du Filer-radioknappen øverst på den høyre Album-siden.

Pinnacle Studio image002 Videoscener seksjonen

Bla gjennom mapper og videofiler på maskinen din ved å velge Filer-modus i Albumets Videoscener-seksjon. Dobbeltklikk en videofil eller velg Scener-radioknappen for å skifte til Scener-modus.

Visningsalternativer

Både Filer- og Scener-modusene støtter flere visningsalternativer som lar deg skreddersy displayet etter behovene dine ved å vise mer eller mindre informasjon om hvert Album-element.

I Studio kommer du til disse visningsalternativene på flere måter:

·    Gjennom kommandoer på Vis-menyen.

·    Gjennom høyreknappens kontekstmeny på Album-siden.

Pinnacle Studio 055 video scenes views button Videoscener seksjonen·    Gjennom pop-up-menyen som dukker opp når du klikker Visning-knappen øverst på den høyre Album-siden.

Pinnacle Studio image004 Videoscener seksjonen

I Filer-modus støtter Videoscener-seksjonen tre visninger med varierende detaljnivå: Œ Ikon-visning,  Detalj-visning og Ž Miniatyrbilde-visning.

Pinnacle Studio image005 Videoscener seksjonen

De to visningsalternativene i Scener-modus er: Œ Miniatyrbilde-visning og  Kommentar-visning.

Funksjoner i grensesnittet

Videoscener-seksjonen har en rekke spesielle funksjoner i grensesnittet:

·    Scener lagt til i Movie Window skiller seg ut i Albumet ved et grønt merke. Merket blir værende så lenge et klipp i Movie Window har sitt opphav i den scenen.

·    For å se hvordan en bestemt Albumscene brukes i det aktive prosjektet ditt, bruker du menykommandoen Album Ø Find Scene in Project. Studio markerer eventuelle klipp i Movie Window som har opphav i den markerte scenen (eller scenene). For å gå den andre veien, bruker du kommandoen Find Scene in Album, som du finner på høyreklikkmenyen for klipp i  Movie Window.

Praktisk talt alle menykommandoer som vedrører scener er tilgjengelige både på hovedmenyen Album, og på høyreklikkmenyen for en valgt scene. Når denne manualen henviser til en menykommando som Album Ø Combine Scenes, kan du huske at en tilsvarende kommando som regel også er tilgjengelig fra ”kontekst”-pop-up-menyen (høyreklikk på det aktuelle elementet).

Oppsummering av operasjoner

På grunn av sin sentrale rolle inneholder Videoscener-seksjonen en lang rekke operasjoner. Disse gjennomgås i følgende avsnitt:

ð Åpne en digitalisert videofil

ð Visning av digitalisert video

ð Velge scener og filer

ð Vise informasjon om scener og filer

ð Kommentarvisning

ð Kombinere og underinndele scener

ð Spore scener på ny

Videoscener-seksjonen