Kombinere og underinndele scener

Etter at du har sett gjennom scenene dine, ønsker du kanskje å kombinere eller dele enkelte av dem til større eller mindre enheter. Slike justeringer er lette å utføre.

For å kombinere scener i Albumet:

1.    Velg scenene som skal kombineres.

2.    Velg Album Ø Combine Scenes.

De valgte scenene settes sammen til én.

Kun markerte tilstøtende scener kan kombineres. Videre settes de sammen i den rekkefølgen de opptrer med i Albumet, uavhengig av rekkefølgen de ble markert i. (Albumrekkefølgen går over rader og deretter ned på siden.) For å tilbakestille (angre), trykker du Ctrl+Z, eller klikk undo-knappen.

Hvis ikke alle scenene du valgte var naboscener, kombineres hver gruppe med naboscener, men de forskjellige gruppene kombineres ikke med hverandre.

Pinnacle Studio 067 combining scenes diagram Kombinere og underinndele scener

Flere valgte scener (i sort) settes sammen til to lengre scener. Scene 4, som ikke har markerte naboer, påvirkes ikke, selv om den var blant de markerte scenene.

For å underinndele scener i Albumet:

1.    Velg scenene som skal underinndeles.

2.    Velg Album Ø Subdivide Scenes.

Dialogboksen Subdivide Selected Scenes dukker opp.

Pinnacle Studio image002 Kombinere og underinndele scener

3.    Velg lengden på de underinndelte scenene ved å taste inn en verdi.

Den korteste tillatte underinndelingen er ett sekund. Tiloversbleven video etter en underinndeling legges til den siste scenen.

4.    Klikk OK.

En fremskrittsmarkør vises, scenen underinndeles, og nye scener legges til Albumet. For å tilbakestille, trykk Ctrl+Z, eller klikk undo-knappen.

Du kan underinndele disse scenene ytterligere, helt ned til minimumsvarigheten på ett sekund.

Pinnacle Studio 068 subdividing scenes diagram Kombinere og underinndele scener

Tre valgte scener deles opp med en varighet på fem sekunder. De loddrette stripene indikerer inndelinger på fem sekunder innenfor hver scene. De ujevne klipptidene til høyre oppstår fordi tid til overs etter inndeling legges til den endelige delte scenen; dette er også grunnen til at scene 2 til syvende og sist ikke er påvirket av underinndelingsoperasjonen.

Kombinere og underinndele scener