Kommentarvisning

I standardvisningen for Scener-modusen i Videoscener-seksjonen, kalt Miniatyrbildevisning, er hver scene representert med et frame-ikon i miniatyr. For mer informasjon om hver scene skifter du til Kommentar-visning ved å bruke en av metodene som er beskrevet under Visningsalternativer.

I kommentarvisning vises redigerbare bildetekster for Albumscenene. Bruken av disse bildetekstene er opp til deg: de kan være nøkkelord for søk, scenenavn, eller tekstkommentarer som beskriver sceneinnholdet. Standardbildeteksten genereres ut i fra scenens sekvensnummer og varighet (f.eks. “Scene 3, 7:21”).

Pinnacle Studio image001 Kommentarvisning

Klikker du på en videoscene, dukker det opp et tekstfelt på stedet, som lar deg taste inn navn eller kommentar etter eget valg.

Pinnacle Studio image002 Kommentarvisning

Velge scener etter navn

Et beslektet valg lar deg velge videoscener ved å søke etter nøkkelord i kommentarene. Bruk Album Ø Select By Name for å åpne denne dialogboksen:

Pinnacle Studio image003 Kommentarvisning

Tast inn et nøkkelord i tekstfeltet og klikk OK for å markere alle Albumscenene hvis bildetekst inneholder nøkkelordet. Standardbildetekstene gjennomsøkes ikke – kun de du har tilpasset selv.

Pinnacle Studio image004 Kommentarvisning

Kommentarvisning