Spore scener på ny

Hvis du kombinerer eller underinndeler scener og senere finner ut at du vil gjenopprette dem i opprinnelig tilstand, kan du spore enhver scene eller utvalg av scener på ny. Resultatene av sporingen er identiske med dem som ble oppnådd ved digitalisering, så sant du benytter samme teknikk for scenesporing.

Hvis du har underinndelt scenene, må du først rekombinere dem. Selv om du ikke husker scenenes opprinnelige tilstand nøyaktig, og derfor rekombinerer mer enn nødvendig, oppretter sporingsprosessen den opprinnelige scenesekvensen.

For å spore scener på ny:

1.    Hvis du trenger å rekombinere scener velger du først de underinndelte scenene, deretter aktiverer du menykommandoen Album Ø Combine Scenes.

2.    Velg scenene du ønsker å spore på ny.

3.    Fra Album-menyen velger du enten Detect Scenes by Video Content (spor scener etter videoens innhold) eller Detect Scenes by Shooting Time and Date (spor scener etter tid og dato for opptak).

Etter hvert som Studio sporer scenene og fyller Albumet på ny, vises fremgangen i et vindu.

Spore scener på ny