Velge scener og filer

I Videoscener-seksjonen i Albumet gir Studio deg en rekke måter å velge scener og andre elementer på. En uthevet ramme indikerer valgte scener. Valgte mapper og videofiler vises med uthevet tekst.

Pinnacle Studio 062 selected scene Velge scener og filer

Valgte scener har en uthevet ramme (midten).

Valgteknikker følger standard Windows-praksis. Benytt de følgende, hver for seg eller i kombinasjon:

·    Velg menykommandoen Edit Ø Select All eller trykk Ctrl+A for å velge alle scenene (eller filene og mappene) som for øyeblikket vises i Albumet, inkludert dem på andre sider.

·    Shift-klikk for å velge en sammenhengende rekke elementer.

·    Ctrl-klikk for å legge til eller fjerne individuelle elementer fra valget.

·    Start med muspekeren over et tomt område i Albumsiden og klikk og dra for å markere et område, slik at du velger alle elementene som berører det området.

·    Bruk piltastene til å bevege deg i Albumets nett. Piltastene i kombinasjon med Shift lar deg velge elementer underveis.

Pinnacle Studio image002 Velge scener og filer

Valgte mapper og videofiler har uthevet tekst.

Velge scener og filer