Vise informasjon om scener og filer

Pinnacle Studio image001 Vise informasjon om scener og filerNår du beveger musens markør over videoscener, endres markørsymbolet til en hånd. Hvis du lar markøren hvile der et øyeblikk, vil starttidspunkt og lengde vises i en pop-up-boks. Hvis du lar hånden bli liggende på scenen, vil boksen vises i flere sekunder. Starttidspunktet som vises er tidskoden fra den originale videokilden i minutter, sekunder, og bilder.

Se Kommentarvisning for enda en måte å vise informasjon om videoscener på.

Pinnacle Studio image002 Vise informasjon om scener og filerFor informasjon om videofiler mens videoscener-seksjonen er i mappevisning-modus, velger du Details view (detaljevisning) i albumets høyreknapps kontekstmeny. Filens navn, oppløsning og bildemengde vises. Skift tilbake til en mer kompakt visning med Ikon-visning.

Vise informasjon om scener og filer