Visning av digitalisert video

Individuelle eller flere scener i den åpne digitaliseringsfilen kan granskes når som helst.

For å se digitalisert video fra en bestemt scene:

1.    Klikk på scenens ikon i Albumet.

Player viser første frame i den valgte scenen.

2.    Klikk på Play i Player.

Nå spiller Player de valgte scenene samt eventuelle etterfølgende scener. Hvor langt avspillingen er kommet vises på tre måter.

·    Scenene markeres etter hvert som de spilles av.

·    Player-markøren viser hvor langt du er kommet i forhold til hele filmen.

·    Miniatyrbildene for scenene har en markør som viser hvor langt du er kommet i forhåndsvisningen. Markøren flytter seg fra ett miniatyrbilde til det neste etter hvert som forhåndsvisningen skrider frem.

Pinnacle Studio 061 scene icon progress Visning av digitalisert video

Forhåndsvise digitale videofiler

Når en videofil er valgt i Albumets Filer-modus kan du bruke Player til å forhåndsvise videoen uten å åpne selve filen i Albumet.

Pinnacle Studio image002 Visning av digitalisert video

Visning av digitalisert video