Audio effects

Pinnacle Studio 300 audio tool icon   effects Audio effectsDu kan modifisere alle audioklipp i prosjektet ditt med Studios audioeffekter i plug-in-form, som du når via Audio effects-verktøyet, det sjette verktøyet i Audio-verktøykassen. Dette verktøyet brukes på samme måte som Video effects-verktøyet. Se det emnet for en fullstendig beskrivelse.

Som med videoeffekter kan biblioteket ditt over audio-plug-ins utvides. Alle audioeffekter som benytter den populære VST-standarden kan brukes i Studio akkurat som effektene som følger med programmet.

Ikoner for audioeffekter

Pinnacle Studio 301 audio effect timeline icons Audio effectsI tidslinjemodus indikeres eventuelle spesialeffekter du har lagt til et audio- eller videoklipp med små ikoner langs bunnen av klippet. Disse tilsvarer kategorier som vises på browseren for Add new effects i vertøyene Audio effects og Video effects. 

Du kan åpne det rette verktøyet for redigering av parametere ved å dobbeltklikke et av ikonene.

I illustrasjonen har Noise reduction-effekten (støyreduksjon) blitt lagt på begge audioklippene. Stjerneikonet nedenfor videoklippet viser at én eller flere av effektene i Fun-kategorien er i bruk på det.

Om effektene

Det kraftige Noise Reduction-filteret følger med i alle versjoner av Studio.

Studio Plus inkluderer en ekstra gruppe med audioeffekter. Full dokumentasjon av parametrene for Plus-effektene finnes i parametrenes kontekstsensitive on-line-hjelp, som du kan se ved å klikke help-knappen Pinnacle Studio 301 effects help button Audio effects øverst til venstre på parameterpanelet for hver effekt, eller ved å trykke F1-tasten når panelet er åpent.

I en kategori for seg finnes Studio Plus sin Speed-effekt, som for tiden er unik på den måten at den virker på både video og audio samtidig.

ð Noise reduction (støyreduksjon)

ð Plus-effekter

Audio effects