Noise reduction (støyreduksjon)

Dette avanserte filteret undertrykker uønsket støy i hvilket som helst audioklipp. Filteret reagerer dynamisk på de skiftende støyforholdene i klippet. Forhåndsinnstillingen du velger danner utgangspunktet den tilpasningsdyktige algoritmen går ut fra.

Du kan ofte forbedre resultatene dine ytterligere ved å justere parametrene Noise reduction og Fine tuning. Det tar omlag ett sekund før en ny innstilling gir en hørbar effekt, så du bør gjøre små endringer og så vente for å se om det har skjedd en forbedring.

Pinnacle Studio image001 Noise reduction (støyreduksjon)

Noise reduction (støyreduksjon): Når et videokamera brukes utendørs med en viss avstand mellom mikrofonen og aktørene, kan “kildestøyen” bli veldig høy, og for å gjøre saken verre kan den interne støyen fra kameraet forsterkes til påtrengende nivåer. Kildestøyen kan imidlertid bli svært lav hvis man bruker en knapphullsmikrofon koblet til videokameraets line input når man spiller inn scenen. Juster denne kontrollen for å matche støyforholdene i selve signalet.

Fine tuning (finjustering): Denne kontrollerer mengden lydrens som skal brukes. Den er nødvendig kun når Noise reduction-nivået er lavt, siden støyen allerede er fjernet på høyere nivåer.

Auto adapt (automatisk tilpasning): Når dette alternativet er aktivt, justerer filteret seg automatisk etter typen eller mengden støy i klippet. Fine tuning er ikke i bruk når Auto adapt er aktivt.

Remove wind (fjern vind): Denne avkrysningsboksen aktiverer et filter som reduserer vindstøy og liknende uønskede bakgrunnslyder i audioklippet.

Merk: Noise reduction-filteret er til nytte for et bredt spekter av materiale, med det er ikke en mirakelkur. Resultatene dine vil variere avhengig av originalmaterialet og problemenes type og alvorlighetsgrad.

Noise reduction (støyreduksjon)