Chorus (koreffekt)

Studio Plus’ Chorus skaper en fyldigere sound ved gjentatte ganger å gjeninnføre “ekko” i audiostrømmen. Ved å kontrollere egenskaper som hvilken frekvens disse ekkoene gjentas med, og svinnet i volum fra en gjentakelse til den neste, er det mulig å oppnå en rekke forskjellige resultater, blant annet flanger-aktige lydbilder og andre spesialeffekter.

Chorus (koreffekt)