Equalizer

Grafiske equalizere som den i Studio Plus er i prinsippet det samme som “tone”-kontroller for bass og diskant på audioutstyr, men muliggjør en mye finere grad av justering. Studios equalizer deler lydspektrumet opp i ti bånd, som er sentrert rundt hver sin lydfrekvens.

Note: Med musikkens begreper kan vi si at hvert equalization-bånd dekker én oktav, og at senterfrekvensen er nær B i tonehøyde.

Pinnacle Studio 305 equalizer controls Equalizer

Med sliderne kan du øke eller minke bidraget hvert bånds frekvens gir til den totale lyden over et spekter som dekker 48 dB (-24 to +24). Justeringen på et bånd gjelder med full styrke ved senterfrekvensen, og avtar mot null i hver retning.

Displayet over slideren viser aktiviteten over lydspektrumet under avspilling av prosjektet ditt.

Equalizer