Leveler (utjevne volum)

Denne Studio Plus-effekten bidrar til å kompensere for et vanlig problem forbundet med å spille inn audio for videoproduksjon: ubalansen mellom det innspilte volumet i forskjellige elementer i den originale audioen. For eksempel kan kommentarene du gjør mens du filmer spilles inn så høyt at de overdøver andre lyder på stedet.

Trikset ved bruk av Leveler er å finne et målvolum et sted mellom volumet til den sterke og den myke audioen i originalklippet. Nedenfor målvolumet fungerer Leveler som en expander (forøker), som øker det opprinnelige nivået med en fast ratio. Over målvolumet fungerer Leveler som en compressor, og reduserer det opprinnelige nivået. Med nøye justering av parameterne kan den interne balansen i audioen forbedres kraftig.

Leveler (utjevne volum)