Reverb (romklang)

Studio Plus’ Reverb-effekt simulerer virkningen av å spille av kildelyden i et rom med en gitt størrelse og lydreflektivitet. Intervallet mellom det at den opprinnelige lyden ankommer lytterens ører og de første ekkoene er større i et stort rom enn det er i et lite rom. Hvor fort ekkoet dør bort avhenger av både rommets størrelse og veggenes evne til å kaste lyden tilbake.

Preset-ene (forhåndsinnstillingene) for Reverb har navn etter den typen rom de simulerer – fra innsiden av en personbil og helt opp til en enorm hule.

Reverb (romklang)