Analog digitalisering

Dette emnet dekker digitalisering fra analogt utstyr, slik som:

·    Videokamera eller videoopptaker med analog output koblet til et DirectShow-kompatibelt digitaliseringskort eller ekstern enhet.

·    USB-videokamera eller -webcam.

Klikk her for informasjon om bruk av et digitalt videokamera koblet til maskinen din via en 1394 port.

ð Digitaliseringskvalitet – alternativer

ð Audio- og videonivåer – analog

Analog digitalisering