Digital digitalisering

Dette emnet dekker digitalisering fra en DV-kilde (videokamera eller videospiller) og en 1394-port. Klikk her dersom du digitaliserer fra analogt utstyr.

Du har to valg for måten videodataene skal omkodes og komprimeres på ved digitalisering med full kvalitet. For de fleste formål er DV-formatet det logiske valget, men dersom du planlegger å rette utmating av den ferdige filmen til disk (VCD, S-VCD eller DVD), kan formatene MPEG-1 og MPEG-2 være å foretrekke.

På grunn av den intense utregningen forbundet med omkoding til MPEG-2, kan eldre maskiner være for trege til å oppnå en tilfredsstillende MPEG-2-digitalisering. Typen digitaliseringsmaskinvare du har og digitaliseringskvaliteten du velger bidrar også til å avgjøre den nødvendige CPU-hastigheten. I tilfeller hvor Studio er i stand til å anslå at maskinen din ikke er rask nok til å utføre en bestemt digitalisering, vil programmet opplyse deg om problemet og gi deg en mulighet til å avbryte operasjonen.

DV

DV er et høyoppløsningsformat med tilsvarende høye krav til lagringsplass.

Videokameraet ditt komprimerer og lagrer video på tapen i 3.6 MB/s, som gir video med kringkastingskvalitet. Under digitaliseringen overføres videodataene direkte fra videokameraets tape til harddisken på pc-en din uten endringer eller ytterligere komprimering. Digitalisert DV-video tar mye plass på harddisken, så du vil kanskje velge ut mindre segmenter å digitalisere i stedet for hele tapen dersom plass er et problem på systemet ditt.

Du kan beregne mengden diskplass du trenger ved  å multiplisere videoens lengde i sekunder med 3.6 MB/s, som gir antallet nødvendige megabytes. For eksempel:

1 time med video = 3600 sekunder (60 x 60)

3600 sekunder x 3.6 MB/s = 12,960 MB

Én time med video bruker altså 12.9 GB med diskplass.

For å digitalisere DV-video må harddisken din være i stand til å opprettholde lesing og skriving ved 4 MB per sekund. Alle SCSI- og de fleste UDMA-disker er i stand til dette. Første gang du starter en digitalisering tester Studio harddisken din for å forsikre seg om at den er rask nok.

MPEG

Både DVD- og S-VCD-disker bruker filer på MPEG-2-format, en utvidelse av MPEG-1-formatet brukt i VCD-er. MPEG-er tiltenkt bruk på Internett vil ha lavere oppløsning og være i MPEG-1-formatet.

Digitaliseringsformat-dialogen (Setup Ø Capture Format) gir en rekke muligheter til kontroll av kvaliteten på MPEG-digitalisering.

ð Audio- og videonivåer – digital

Digital digitalisering