Diskometeret

Diskometeret viser både numerisk og grafisk hvor mye ledig plass som er tilgjengelig på den harddisken du benytter til digitalisering. Den indikerer også den omtrentlige varigheten av video det er plass til, noe som er avhengig av både den tilgjengelige plassen og hvilken digitaliseringskvalitet som er valgt. Du velger innstillinger for digitaliseringskvaliteten ved å bruke preset-knappene som vises på Diskometeret for enkelte digitaliseringsenheter, eller ved å legge inn selvvalgte verdier. For mer informasjon om digitaliserings-innstillinger, se Innstillinger for digitaliseringskilde og Innstillinger for digitaliseringsformat.

Pinnacle Studio image001 Diskometeret

Diskometeret ved digitalisering fra en digital kilde (V) og en analog kilde (H). Klikk skillearkene på den analoge utgaven for å åpne uttrekkspaneler for justering av video- og audionivåer under digitalisering.

Knappen Start capture på Diskometeret starter og avslutter digitaliseringsprosessen. Teksten endres til Stop capture mens prosessen er i gang.

Standard mappe for lagring av digitalisert video er ditt systems Delt video-katalog.

Velge digitaliseringsmappe: for å lagre digitalisert video til et annet sted, klikker du filmappe-knappen Pinnacle Studio 031 folder button Diskometeret. Denne viser dialogen Select Folder And Default Name For Captured Video (velg mappe og standard navn for digitalisert video). Folderen du velger blir brukt til å lagre digitalisert video i denne og fremtidige omganger. Filnavnet du taster inn blir tilbudt som standard filnavn neste gang du digitaliserer.

Diskometeret