Videokamerakontrollene

Dette panelet med transportkontroller vises i digitaliseringsmodus når du digitaliserer fra en digital videokilde. (Analoge enheter må spoles og styres manuelt.)

Pinnacle Studio image001 Videokamerakontrollene

Videokamerakontrollene og et nærbilde av transportkontrollene. Tellervinduet over knappedisplayet viser kildetapens nåværende posisjon og videokameraets aktive transportmodus.

Knappene i transportkontrollen er fra venstre mot høyre: Stop, Rewind / Review, Play, Fast forward / Cue og Pause.

Knappene for Frame reverse og Frame forward (andre rad) lar deg finne akkurat den framen du er ute etter. Disse to knappene er tilgjengelig kun når enheten står i pause.

Videokamerakontrollene