Digitaliseringsprosessen

Studio lar deg digitalisere video fra en rekke analoge og digitale maskinvaretyper. Velg enheten du ønsker å bruke på Capture source-dialogen.

Selve digitaliseringen er en enkel trinnvis prosedyre. Etter hvert som digitaliseringen gjøres unna, sporer Studio automatisk de naturlige bruddene i videomaterialet som mates inn, og deler det opp i “scener”. Når en scene er sporet legges den inn i Albumet, hvor den vises med et ikon av den første framen.

Enkelte digitaliseringsalternativer gjelder kun enten digital eller analog digitalisering. Se Digital digitalisering og Analog digitalisering for mer informasjon om disse.

ð Digitaliseringsmaskinvare

ð Digitalisering trinn for trinn

ð Scenesporing

Digitaliseringsprosessen