Digitalisering trinn for trinn

Her følger et trinnvist sammendrag av digitaliseringsprosessen. Instruksjonene gjelder både digital og analog digitalisering, og forskjellene angis ved behov.

For ytterligere informasjon relatert til enkelte av trinnene se Digitaliseringsmaskinvare og Oppsettsalternativer.

For å digitalisere video:

1.    Forsikre deg om at utstyret ditt er korrekt tilkoblet.

For digital digitalisering må videokameraet eller videospilleren din være koblet til 1394-porten på pc-en din.

For analog digitalisering, koble videokilden til digitaliseringsmaskinvarens inngang for Composite eller S-Video. Koble audiokilden din til digitaliseringsmaskinvarens audioinngang, hvis den er utstyrt med det; hvis ikke kobler du audiokilden til audioinngangen på lydkortet på pc-en din.

2.    Klikk knappen Capture øverst på skjermen dersom du ikke allerede er i Digitaliseringsmodus. Grensesnitt for Digitalisering-smodus vises.

3.    Klikk ønsket innstilling for digitalisering på Diskometeret. Ved behov for detaljerte justeringer, klikk Diskometerets Settings-knapp, så åpnes Capture format-dialogen.

Husk at DV-digitalisering tar mye mer diskplass enn MPEG-digitalisering gjør. Planlegger du output (utmating) av den ferdige filmen din til disk (VCD, S-VCD eller DVD), kan du velge å digitalisere i MPEG- og ikke i DV-formatet.

For analog digitalisering, husk at jo høyere kvalitetsnivå, desto større digitalisert videofil.

4.    Klikk knappen Start capture på Diskometeret.

Dialogboksen Capture Video vises.

5.    Tast inn et navn for digitaliseringsfilen du skal opprette, eller aksepter standardforslaget. Du kan eventuelt også angi en begrenset varighet for digitaliseringen.

6.    Hvis du digitaliserer fra et analogt videokamera eller videospiller, start avspilling nå. Dette trinnet er overflødig ved digitalisering med digital kilde, i det Studio kontrollerer avspillingsutstyret automatisk ved behov.

7.    Klikk på knappen Start capture i dialogboksen Capture Video. Knappens tekst endres til Stop capture.

Digitaliseringen starter. Player viser det innkommende digitaliserte videomaterialet som lagres til harddisken din (med mindre du har deaktivert Capture preview (Digitaliserings-forhåndsvisning) på Capture source-dialogen).

Under digitaliseringen utfører Studio automatisk scenesporing basert på de gjeldende innstillingene i Capture source-dialogen.

8.    Klikk knappen Stop capture for å avslutte digitaliseringen på et punkt du velger.

Studio stopper digitaliseringen automatisk dersom harddisken din fylles eller den maksimale varigheten du oppga er nådd.

Digitalisering trinn for trinn