Digitaliseringsmaskinvare

Studio kan digitalisere digital og analog video fra følgende kilder, avhengig av maskinvaren din:

·    Digital: Et DV- eller Digital8-videokamera koblet til en IEEE-1394-port (FireWire). I tillegg støtter Studio Plus digitalisering fra HDV-kilder.

·    Analog: Et videokamera eller en videospiller med analoge utganger koplet til et DirectShow-kompatibel digitaliseringskort eller ekstern enhet.

·    Analog: Et USB-videokamera eller web-kamera.

Pinnacle Systems tilbyr en komplett varegruppe med digitaliseringskort og –enheter for DV, analoge og kombinerte løsninger. Mer informasjon får du hos din forhandler eller på vår webside:

www.pinnaclesys.com

For å velge digitaliseringsenhet:

1.    Klikk menykommandoen Setup Ø Capture Source.

Capture source-dialogen dukker opp.

2.    Velg enhetene du ønsker å bruke fra nedtrekklistene Video og Audio i feltet Capture devices, og klikk OK.

Pinnacle Studio image001 Digitaliseringsmaskinvare

Standard kontra widescreen digitalisering

Studio kan digitalisere i både standard (4:3) og widescreen (16:9) frame aspect ratios. Med digital maskinvare oppdages bildeformatet automatisk. Med analog maskinvare bruker du nedtrekklisten Aspect ratioCapture source-dialogen for å velge det formatet som matcher kildematerialet. Du kan ikke bruke denne innstillingen for å endre et format til et annet: den forteller ganske enkelt Studio hvordan videoen skal vises i korrekt aspect ratio.

Digitaliseringsmaskinvare