Scenesporing

Scenesporing er en nøkkelfunksjon i Studio. Etter hvert som digitaliseringen går frem, sporer Studio automatisk naturlige avbrudd i videoen og deler den opp i scener. Et nytt ikon opprettes i Videoscener-seksjonen i Albumet for hver scene som spores.

Avhengig av digitaliseringsenheten du benytter, utføres automatisk scenesporing enten i sanntid under digitaliseringen, eller som et separat trinn umiddelbart etter at digitaliseringen er fullført.

Du kan konfigurere scenesporing med alternativene under Scene detection during video captureCapture source-dialogen (Setup Ø Capture Source). Ikke alle scenesporingsalternativer er tilgjengelige for hver type videokilde. Alternativer som ikke gjelder oppsettet ditt deaktiveres i dialogboksen.

De fire alternativene er:

·    Automatisk basert på tid og dato for opptak: Dette alternativet er tilgjengelig kun når du digitaliserer fra en DV-kilde. Studio overvåker tidsstempeldataene på tapen under digitaliseringen, og starter en ny scene hver gang et avbrudd oppdages.

·    Automatisk basert på videoens innhold: Studio sporer endringer i videoens innhold, og oppretter en ny scene ved store endringer i bildene. Denne funksjonen kan fungere utilfredsstillende ved ustabil lyssetting. For eksempel ville en video tatt opp i en nattklubb med strobelys gi en ny scene hver gang strobelyset blinket.

·    Opprette ny scene hvert n-te sekund: Studio oppretter nye scener med intervaller som du velger. Dette er en nyttig måte å dele opp scener på i en tape som inneholder lange, uavbrutte opptak.

·    Ingen automatisk scenesporing: Velg dette alternativet dersom du ønsker å følge med under hele digitaliseringsprosessen og selv avgjøre hvor scenedelingen skal være. Trykk Mellomromstasten [Mellomrom] hver gang du ønsker å sette inn et scenemerke under digitaliseringen.

Scenesporing