Importere video fra DVD

Selv om dette ikke er digitalisering i vanlig forstand, kan du også bringe video inn i Studio ved å importere det fra en ubeskyttet DVD-plate eller fra et image av en DVD-plate på harddisken din. Menykommandoen File Ø Import DVD Titles åpner en dialogboks som lar deg lokalisere og forhåndsvise DVD-materialet du vil se, og deretter importere det som en MPEG-2-fil til den folderen du ønsker.

Merk: Hvis audioen på DVD-en er i AC3-formatet kan det være nødvendig å kjøpe en aktiveringskode for AC3-codecen.

Pinnacle Studio image001 Importere video fra DVD

For å importere DVD-video:

1.    Velg DVD-platen eller -imaget ved å bruke utforsker-kontrollene under Choose a disc or image.

Studio lister opp “titlene” (video-filene) som er tilgjengelige under Check the titles to import.

2.    Bruk mappeutforskerknappen Pinnacle Studio 047 folder browser button Importere video fra DVD for å velge en mappe å legge de importerte filene i.

3.    Skriv inn et navn til DVD-en. Dette vil bli brukt som en del av filnavnene til de importerte filene. For eksempel, dersom du kaller DVD-en eller imaget “Min DVD”, og importerer tittel 12, blir filnavnet til slutt:

Min DVD_Title_12.mpg

4.    Velg tittelen eller titlene du ønsker å importere ved å huke av boksene ved siden av navnene. Du kan bruke avspillerkontrollene på høyre side av dialogboksen for å få en forhåndsvisning av innholdet i den valgte tittelen.

5.    Klikk på Import-knappen.

Studio viser en framgangsmåler slik at du kan følge med på framgangen i importeringen. Når den er ferdig, kan du gå inn på innholdet av filen for å redigere fra Albumet som med en vanlig digitalisert fil.

Importere video fra DVD