Importering av media fra eksterne enheter

Importer Media-dialogboksen (Fil Ø Importer media fra enhet) gjør det enkelt å lokalisere stillbilder og filmer som er lagret på hjelpeenheter tilknyttet ditt system, og å kopiere utvalgte filer til en lokal harddisk for å få tilgang via albumet.

Pinnacle Studio image001 Importering av media fra eksterne enheter

Valg av filer som skal importeres

Start med å velge en enhet fra kildelisten. For å dukke opp på listen, må enheten tilby det støttede grensesnittet for Masselagringsenheter. Enheter som krever TWAIN eller andre protokoller får man tilgang til ved tilhørende tredjeparts programvare.

Enheter som ofte inneholder importerbar media:

·    Eksterne optisk disk enheter, harddisker og flash memory enheter

·    Videokamera eller digitalkamera on-board drivere av disse typer

Vis video og vis foto avkysningsboksene lar deg spesifisere hvilke typer mediafiler som skal listes opp. Som grunninnstilling vises både video og foto.

Vis-knappene velger de to fremvisningstypene:

·    Miniatyrbildefremvisning viser miniatyrutgaver av alle filene, i tillegg til filnavn og datostempling. Ved videofilmer er bildet den første rammen.

·    Detaljfremvisning  utelater miniatyrbildene, men viser ytterligere informasjon som størrelse og varighet i tillegg til filnavn. Klikk på toppen av en hvilken som helst informasjonskolonne for å sortere listene etter tekst fra den kolonnen; Klikk igjen for å reversere sorteringen. Den sorteringsrekkefølge som er valgt gjelder også miniatyrbildefremvisning.

Du kan velge flere filer til import ved å velge standard Windows mus- og tastaturkommandoer, i tillegg til velg alt og fravelg alt når det trengs.

Importvalg

Kryss av i gi nytt navn og skriv i den tilhørende redigeringsboks hvis du ønsker å endre navnet på alle filene du importerer til en felles stamme. Hvis du eksempelvis krysser av i Gi nytt navn og skriver inn “mandag” og importerer noen JPEG-filer, så vil filene bli kalt “mandag 1.jpg”, “mandag 2.jpg”, osv.

Pinnacle Studio image002 Importering av media fra eksterne enheter

Velg destinasjonsmappe for importert video og foto ved å bruke bla-knappene i mappen Pinnacle Studio 047 folder browser button Importering av media fra eksterne enheter som finnes under plasser video her og plasser foto her.

Til slutt trykker du på import for å utføre importoperasjonen.

Importering av media fra eksterne enheter