Diskmenyer

Da plateformatene DVD, VCD og S-VCD kom på markedet, ble video et interaktivt medium, med nye muligheter for både videograf og publikum.

Produksjon – “forfatting” av en disk i et av disse formatene betyr at man går videre fra den gamle ideen om at man ser en film i et bestemt forløp fra start til slutt. Nå kan publikum selv bestemme hvilke deler av en film de vil se, og i hvilken rekkefølge.

Den viktigste nye funksjonen som gjør det mulig å produsere disker, er menyen. En bestemt disk kan ha én, få eller mange menyer, som hver for seg består av et stillbilde eller en kort videosekvens. Områder innenfor menyene, kalt knapper, brukes av seeren til å aktivere linker til annet innhold på disken. Aktivering av en link medfører en øyeblikkelig overføring til:

·    En normal videosekvens, som i denne sammenhengen kalles et ”kapittel”. Kapittelknapper viser ofte et miniatyrbilde av den videoen de er linket til.

·    En annen side i samme meny. Når en meny har for mange knapper til at alle får plass på én enkelt side, brukes flere sider med samme design men forskjellige kapittelknapper.

·    En annen meny.

Til forskjell fra alle andre former for klipp vil menyer loope automatisk. Når slutten av et menyklipp nås under forhåndsvisning av disken eller under avspilling, startes den umiddelbart på nytt. Slik foretas det et hopp i avspillingsposisjonen som påvirker alle klippene som kjører samtidig med menyen, uansett type – video (hvis menyen er et overlay), audio eller stillbilde.

Pinnacle Studio image001 Diskmenyer

Følgende diagram er bygget opp etter Movie Windows storyboard. Det viser hvordan menyen avbildet ovenfor, som fremkommer i diagrammet som M1, kan passe inn den overordnede strukturen til en enkel film med to menyer.

Pinnacle Studio 229 menus and chapters diagram Diskmenyer

Hver meny leder til flere kapitler hvor alle unntatt ett består av ett enkelt klipp. Vår meny, M1, har linker til fem kapitler. Vår meny er laget for å vise to kapittellinker per side, så det er nødvendig med tre sider for å romme alle linkene. (Vi ser side to i illustrasjonen.) Vi har også gitt hver side en link til menyen M2.

Den enkle layouten på denne korte filmen kan lett utvides til å organisere store antall klipp. Man kan lage vesentlig mer komplekse filmer ut fra de samme elementene: flersidede menyer med linker til kapitler og andre menyer.

Tilgjengelighet: Disker med flere menyer støttes ikke av SE- og QuickStart-versjonene av Studio.

ð Diskproduksjon i Studio

ð Bruke menyer fra Albumet

ð DVD-Player-kontroll

ð Redigere menyer på Tidslinjen

ð Redigering med Klippegenskaper-verktøyet

ð Diskmeny-verktøyet

Diskmenyer