Bruke menyer fra Albumet

Pinnacle Studio 232 album tab   menus Bruke menyer fra AlbumetDiskmenyer-seksjonen i Albumet inneholder en samling menyer beregnet på en rekke forskjellige anledninger, produksjonsstiler og kapittelantall. Hver meny inneholder et bakgrunnsbilde, en tittel, et sett knapper til kapittelvalg (normalt med plass til små miniatyrframes) og et par Next page- og Previous page-knapper.

Antallet kapittelknapper pr. side varierer fra menytype til menytype, så et kriterium for å velge en bestemt meny bør være antallet klipp du vil den skal kunne håndtere. Som oftest er det mer bekvemt å bla igjennom noen få sider med mange knapper pr. side, enn å måtte bla igjennom mange sider med få knapper på hver.

Under redigeringen ser du alle knappene menyen gjør tilgjengelig. Under avspilling er det kun de knappene som har fått tildelt linker som er synlige.

Menyer med færre knapper har mer plass til tekst; de med mange knapper har forkortet eller ingen tekst. Hvorvidt du har bruk for tekst, og om den skal være enkel (”Kapittel 1”) eller beskrivende (”Laget vårt spiller ut”), avhenger av produksjonsstilen din og innholdet i filmen din.

Med formatene VCD og S-VCD velger seeren kapitlene numerisk (ved å taste inn kapittelnummeret på fjernkontrollen), så det er vanlig å lage knapptekster som inneholder kapittelets nummer når man lager menyer til disse formatene.

Plassering av menyer på Tidslinjen

Når du drar en meny fra Albumet og plasserer den på video-sporet eller tittel-sporet, gir Studio deg muligheten for automatisk oppretting av linker til alle videoklipp plassert til høyre for menyen på Tidslinjen. Om nødvendig kombineres flere klipp til kapitler for å oppnå minimumskapittellengden du spesifiserer.

Pinnacle Studio image002 Bruke menyer fra Albumet

Dette er den raskeste og letteste måten å linke en diskmeny på, men er ikke nødvendigvis akkurat hva du trenger i en bestemt produksjonssituasjon. Hvis du setter et merke i avkryssingsboksen Don’t ask me again (ikke spør igjen), settes ditt valg av Yes eller No som standard når du drar inn en meny i fremtiden. Du kan også definere standardhandlingen eller reaktivere bekreftelsesdialogen i området When adding a disc menuProject preferences-alternativpanelet.

For å opprette kapittellinkene manuelt fremfor å benytte den automatiske linkefunksjonen, bruker du kommandoen Set disc chapter fra kontekstmenyen som dukker opp når du høyreklikker et videoklipp. Gjør dette for hvert videoklipp du vil legge til, eller bruk Set chapter-knappenKlippegenskaper-verktøyet for diskmenyer.

Bruke menyer fra Albumet