Diskproduksjon i Studio

Når det gjelder redigeringen i Studio er en diskmeny bare enda en klipptype. Som med titler kan du bruke eller tilpasse menyene i Albumet eller lage dine egne fra bunnen av i Title Editoren.

For å få en følelse av hva det dreier seg om, kan du forsøke å sette sammen de to ”hurtigprosjektene” som er beskrevet nedenfor. Du behøver ikke gå så langt som å lage en disk, du kan bare se igjennom filmen din med DVD-Player-kontroll i Player.

Instant videoscenekatalog: I et tomt prosjekt kan du velge en lang rekke scener fra Albumet og dra dem inn på video-sporet. Skift til Diskmenyer-seksjonen i Albumet (nederste skilleark) og dra en av menyene over til starten av Tidslinjen. Når Studio spør om du vil “create chapters at the start of each video clip” (opprette kapitler i starten av hvert videoklipp), klikk Yes (se Bruke menyer fra Albumet). Et nytt spor kommer fram øverst på Tidslinjen og et lite ”flagg” vises på hver av klippene dine. Disse representerer linker fra den menyen du akkurat har tilføyd. Og det var det – len deg tilbake og nyt showet.

Instant slideshow: Denne gangen begynner du i Stillbilde-seksjonen i Albumet. Dra så mange bilder du vil inn på video-sporet på et tomt prosjekt, dra deretter en hvilken som helst diskmeny inn som det første klippet på Tidslinjen, og klikk Yes når du blir spurt om de forskjellige linkene skal opprettes automatisk. Gå deretter til Overganger-seksjonen i Albumet, velg hvilken som helst overgang og dra den over mellom menyen og det første stillbildet (klikk på den første, skift-klikk på den siste), klikk med høyre museknapp og velg Ripple Transition fra kontekstmenyen (pop-up). Instant slideshow!

Menyer og titler

Likheten mellom titler og diskmenyer er ingen tilfeldighet: En meny er i prinsippet en ”tittel med knapper”. Enhver tittel på tidslinjens hovedvideospor kan konverteres til en diskmeny ved ganske enkelt å legge til én eller flere knapper i tittelredigeringen.

Diskproduksjon i Studio