Redigere menyer på Tidslinjen

Menyer kan trimmes på Tidslinjen akkurat som ethvert annet klipp med stillbilder.

Det er normalt mindre viktig å sette lengden for et menyklipp enn det er for andre typer, ettersom menyklippene looper under avspilling inntil brukeren foretar en handling. Hvis du vil ha en loopende videobakgrunn eller loopende audio til menyene dine, må du imidlertid avpasse menyens varighet med varigheten av de respektive klippene.

Meny-sporet

Pinnacle Studio 237 menu example overview Redigere menyer på Tidslinjen

Pinnacle Studio 237 menu track icon Redigere menyer på TidslinjenMenyknappene linker til bestemte punkter i filmen din. Disse punktene markeres med flagg på meny-sporet, som kommer til syne over video-sporet første gang det tilføyes en meny til filmen din (og forsvinner igjen, hvis alle menyer fjernes).

Menyen selv er markert med et farget rektangel på meny-sporet (M1 og M2 i illustrasjonen ovenfor). Hver link til et kapittel vises med et flagg med en ”C” i. Her er et nærbilde av den første delen av Tidsskalaen, hvor du kan se rektanglet som identifiserer den første menyen og kapittelflaggene for de første tre kapitlene den linker til.

Pinnacle Studio 238 menu example detail 1 Redigere menyer på Tidslinjen

Neste del av Tidsskalaen i oversiktsillustrasjonen nedenfor inneholder den fjerde kapittellinken fra M1 samt en link (pilen som peker mot venstre) fra slutten av det foregående klippet og tilbake til menyen. Et resultat av plasseringen for denne linken er at man kun kan få adgang til C4 fra menyen. Klippet C4 etterfølges av menyen M2, som – sammen med de tilhørende flaggene– automatisk vises i en ny farge.

Pinnacle Studio 238 menu example detail 2 Redigere menyer på Tidslinjen

Tilgjengelighet: Disker med flere menyer støttes kun av Studio Plus.

Redigering på meny-sporet

Flaggene på meny-sporet kan flyttes ved å dra dem med musen og slik endre stedet linken henviser til i filmen. Når et videoklipp flyttes, blir tilknyttede flagg flyttet sammen med det.

For å lage en link:

Høyreklikk meny-sporet eller video-sporet og velg enten Set Disc Chapter (Sett diskkapittel) eller Set Return to Menu (sett retur til meny), avhengig av hva slags link du ønsker å opprette.

Retur til meny-linker opprettes ved slutten av det nåværende klippet i stedet for på det punktet du klikker. En sjelden gang ønsker du å vende tilbake fra midten av et klipp, og  da kan du dra linkflagget over til en ny posisjon hvis du vil.

For å endre plasseringen av en link:

Klikk på flagget for en link og dra det langs meny-sporet til dets nye posisjon.

For å slette en link:

·    Høyreklikk på linkflagget og velg Delete fra pop-up-menyen; eller,

·    Velg flagget, marker det og trykk på Delete på tastaturet.

Redigere menyer på Tidslinjen