Redigering med Klippegenskaper-verktøyet

Pinnacle Studio 240 video tool icon   clip properties Redigering med Klippegenskaper verktøyetKlippegenskaper-verktøyet for diskmenyer lar deg opprette, redigere og finjustere menylinker og gir adgang til Title Editoren, slik at du kan justere det visuelle innholdet i menyen.

Som Klippegenskaper-verktøyet for andre klipptyper, gir dette verktøyet deg muligheten til å gi menyen et navn ved å endre Name-feltet og trimme klippet ved å endre verdien i Varighet-feltet.

Pinnacle Studio image002 Redigering med Klippegenskaper verktøyet

Knappen Edit menu øverst til høyre i verktøyet, åpner menyen i Title Editoren. Der kan du endre alle de visuelle parameterne for menyen: dens bakgrunn og knappbilder, utseende og innhold i tekster, med mer.

Forhåndsvisningsområdet på venstre side av verktøyet viser hvordan menyen ser ut, og har også interaktive funksjoner som kan brukes når du oppretter knapplinker.

De andre kontrollene er delt opp i fire grupper:

·    Menyforhåndsvisningskontroller

·    Menu type-alternativene

·    Linkegenskaper – kontroller

·    Kapittelredigeringskontroller

Menyforhåndsvisningskontroller

Disse kontrollene sitter nedenfor forhåndsvisningsområdet.

Pinnacle Studio 241 menu tool   page selector Redigering med Klippegenskaper verktøyetSidevelger: For menyer med flere sider (de med flere linker enn det er plass til på en enkelt side) kan du med pilene velge hvilken side som skal være aktiv i forhåndsvisningen. Du kan velge en hver side i menyen som har definerte linker.

Alternative metoder for å velge menysider:

·    Gå igjennom sidene ved å klikke på sideknappene i forhåndsvisningen.

·    Bruk Button selector-kontrollen for å velge en knapp på en hvilken som helst side i menyen.

Pinnacle Studio 242 menu tool   link numbers checkbox Redigering med Klippegenskaper verktøyetShow link numbers-avkryssingsboksen (vis linknumre): Kryss av i denne boksen hvis du vil at linknumrene skal vises i forhåndsvisningen over alle knappene i menyen. Linknumrene har samme format og farge som kapittelflaggene på meny-sporet.

Menu type-alternativene

Disse to alternativene bestemmer om du eller Studio skal organisere kapittellinkene for denne menyen.

Pinnacle Studio image005 Redigering med Klippegenskaper verktøyet

Velger du Auto scene index, sørger Studio for at kapittellinkene dine er i samme rekkefølge på menyen som i selve filmen, selv om du endrer klipprekkefølgen i Movie Window. Med Manual-innstilling er rekkefølgen som kapitlene vises i på menyen opp til deg. Hvis du ønsker å sortere kapittellinkene, men beholde videre kontroll over deres rekkefølge, kan du klikke Auto scene index først (for å sortere linkene), og så Manual.

Tilgjengelighet: Alternativet med manuell sortering av menykapitlene er kun tilgjengelig i Studio Plus. I standard Studio er Auto scene index- funksjonen slått på permanent.

Linkegenskaper – kontroller

Kontrollene i dette området setter egenskapene for visningen av kapittellinkene på menyen.

Pinnacle Studio 242 menu tool   button selector Redigering med Klippegenskaper verktøyetButton selector (Knappvelger): Hver linkknapp i menyen, uansett hvilken side den er på, har et unikt sekvensnummer. Bruk piltastene på denne kontrollen for å velge den menyknappen du ønsker å arbeide med. Den valgte knappen utheves i forhåndsvisningsområdet. Du kan også velge en knapp ved å trykke på den i forhåndsvisningsområdet.

Pinnacle Studio image007 Redigering med Klippegenskaper verktøyetButton caption text field (Knappens tekstfelt): Rediger teksten for den aktuelle knappen uten å gå via Title Editoren. Tegnet “#” i knappteksten har en bestemt funksjon: Studio erstatter det med knappens sekvensnummer. Bruk denne funksjonen til å sørge for at knappene dine er korrekt nummerert uansett endringer i menyens layout. For å redigere andre egenskaper for knappteksten – posisjon, skrifttype og stil – kan du klikke på knappen Edit menu for å starte Title Editoren.

Pinnacle Studio 243 menu tool   set thumbnail button Redigering med Klippegenskaper verktøyetSet thumbnail-knappen (Plassering av miniatyrbilde): Som utgangspunkt er det den framen som vises på
en menyknapp knappen linker til. Du kan imidlertid velge hvilken som helst frame i filmen din til knappen. Du må bare flytte Tidslinjemarkøren til akkurat den framen du ønsker (som vist i Player), og klikke på knappen set thumbnail.

Pinnacle Studio image009 Redigering med Klippegenskaper verktøyetMotion thumbnails-avkrysningsboks: Kryss av hvis du vil at knappene i menyen din skal vise video i bevegelse fra målkapitlene sine i stedet for en statisk frame. Ettersom denne effekten krever at det bevegelige miniatyrbildet kan rendres på forhånd, vil du ikke med en gang kunne se resultatet når du forhåndsviser filmen din i Player. I stedet får du vanligvis se en farget bjelke i Tidsskalaen over menyklippet. Denne bjelken indikerer at klippet blir rendret i bakgrunnen, uten å forstyrre arbeidsøkten din.

Bakgrunnsrendring er valgfritt. Du kan deaktivere den om du vil i Video and audio preferences-alternativpanelet (video- og audioinnstillinger) (Setup Ø Video and Audio Preferences).

Tilgjengelighet: Motion thumbnails-funksjonen er kun tilgjengelig i Studio Plus.

Kapittelredigeringskontroller

Kontrollene i dette området velger eller modifiserer de individuelle kapittelknappene i en meny.

Pinnacle Studio image010 Redigering med Klippegenskaper verktøyetSet chapter-knappene: Disse knappene oppretter eller kutter linken mellom den for øyeblikket markerte kapittelknappen på menyen og dens målklipp.

For å opprette en link: Plasser Tidslinjemarkøren på en meny, en video, et tema eller et stillbilde, og klikk på knappen Create chapter Pinnacle Studio 244 menu tool   set chapter button Redigering med Klippegenskaper verktøyet. For video- og stillbildeklipp settes kapittelpunktet inn nøyaktig ved posisjonen for tidslinjemarkøren.

For å fjerne en link: Trykk på knappen Clear chapter Pinnacle Studio 244 menu tool   clear chapter button Redigering med Klippegenskaper verktøyet.

Pinnacle Studio 244 menu tool   set return button Redigering med Klippegenskaper verktøyetSet return-knappen: Denne oppretter en “retur-til-meny”-link i enden av det aktuelle klippet, hvor du som oftest vil ha den. Under avspilling foretar den et øyeblikkelig hopp til tilhørende meny. For å sette inn en retur-til-meny-link i Klippegenskaper-verktøyet, plasserer du Tidslinjemarkøren i klippet der du vil ha linken, og klikker på Set return to menu.

Tilgjengelighet: Set return-knappen er kun tilgjengelig i Studio Plus.

Return after every chapter-avkrysningsboksen: Dette alternativet legger til en retur-til-meny-link etter hvert kapittel i denne menyen. Når du klikker på denne boksen, enten for å merke eller avmerke den, fjerner du alle eksisterende retur-til-meny-linker for menyen. Retur-til-meny-linkene er normalt flyttbare, men de vil være låst fast til slutten av klippene, mens det krysses av i denne boksen.

Opprette linker med dra-og-slipp

Klippegenskaper-verktøyet for diskmenyer støtter dra-og-slipp som en rask og enkel metode for oppretting av linker til menyknapper.

For å opprette en link med dra-og-slipp:

·    Klikk på klippet i Movie Window som du vil linke til, og dra det inn på en knapp i Klippegenskaper-verktøyets forhåndsvisning. Knappen linkes til den første framen i klippet. Eller,

·    Klikk på knappen som du vil opprette en link til, og dra den inn på et klipp i Movie Window. I dette tilfellet linker du til det punktet i klippet du slapp knappen på – vanligvis ikke den første framen.

Redigering med Klippegenskaper-verktøyet