Utmating til diskmedia

Studio kan mate ut filmer direkte til VCD- (VideoCD), S‑VCD- (Super VideoCD), DVD-, HD-DVD- og Blu-ray-plater hvis den nødvendige maskinvaren for diskbrenning er tilgjengelig på ditt system.

Enten du har en diskbrenner eller ikke, så kan Studio lage et “disk-bilde” – en gruppe filer med den same informasjonen som ville ha vært lagret på disken – til en adresseliste på harddisken din. Bildet kan siden brennes til en disk.

CD formater

Hvis systemet ditt har en CD-brenner eller en DVD-brenner, kan Studio lage en VCD- eller en S‑VCD-disk på enten CD‑R eller CD‑RW media.

Dine VCD-disker kan avspilles på:

·    En VCD- eller S‑VCD-spiller.

·    Noen DVD-spillere. De fleste DVD-spillere kan ta CD‑RW media, men mange avleser ikke CD‑R nøyaktig. De fleste DVD-spillere kan ta VCD-formatet.

·    På en datamaskin med et CD- eller DVD-driv og MPEG‑1 programvare for avspilling (som f.eks. Windows Media Player).

S‑VCD-diskene dine kan avspilles:

·    På en S‑VCD-spiller.

·    På noen DVD-spillere. De fleste DVD-spillere kan ta CD‑RW media, men mange avleser ikke CD‑R nøyaktig. DVD-spillere som selges i Europa eller Nord-Amerika kan som regel ikke lese S‑VCD-disker; det kan derimot ofte avspillere som selges i Asia.

·    På en datamaskin med et CD- eller DVD-drev og MPEG‑2 programvare for avspilling.

DVD, HD DVD og Blu-ray

Hvis systemet ditt har en DVD-brenner, kan Studio lage tre typer DVD-disker: en standard (til DVD-spillere), HD DVD-format til HD DVD-spillere, og AVCHD-format til Blu-ray-spillere.

Hvis systemet ditt har en HD-DVD- eller Blu-ray-brenner kan du spille inn på et brennbart medium som enheten støtter.

Dine standard DVD-disker kan avspilles:

·    På alle DVD-spillere som kan håndtere det opptagbare DVD-formatet som brenneren din lager. De fleste spillere kan ta de vanlige formatene.

·    På en datamaskin med et DVD-drev og egnet programvare til avspilling.

·    På alle HD DVD-spillere.

DVD- eller HD DVD-diskene dine i HD DVD-format kan avspilles:

·    På alle HD DVD-spillere, inklusive en drive-equipped Microsoft Xbox 360.

·    På en datamaskin med et HD DVD-drev og egnet programvare til avspilling.

En Blu-ray-plate eller en DVD-plate i AVCHD-formatet kan spilles av på:

·    Panasonic DMP-BD10, Playstation 3, og andre Blu-ray-spillere (ikke alle spillere støtter AVCHD-formatet, men de fleste gjør det).

·    En PC med Blu-ray-spiller og egnet avspillingsprogramvare.

Outputting your movie

Studio oppretter disken eller disk-imaget ditt i tre trinn.

1.    først må hele filmen rendres for å generere den MPEG-kodede informasjonen som lagres på disken.

2.    deretter må disken kompileres. I denne fasen oppretter Studio den faktiske filen og mappestrukturen som brukes på disken.

3.    Til sist må disken brennes. (Dette trinnet skal du hoppe over hvis du lager et disc-bilde og ikke en faktisk disk.)

For å overføre filmen din til en disk eller til et disk-bilde:

1.    Klikk på Disk-tabulatoren for å få opp dette skjermbildet:

Pinnacle Studio image001 Utmating til diskmedia

De to sirkulære bildene viser hvor mye du har brukt av disken. Den øverste viser hvor stor lagringskapasitet din harddisk trenger for å kunne lage filmen din. Den andre sirkelen viser et overslag over hvor mye plass filmen din vil bruke på den skrivbare disken.

Benytt den øverste mappe-knappen Pinnacle Studio 316 folder button Utmating til diskmedia for å endre den plasseringen på harddisken som Studio bruker for å lagre hjelpefiler. Hvis du lager et disk-bilde, vil det også bli lagret i den mappen. Den tilsvarende knappen nederst i skjembildet lar deg velge hvilken maskinvare du vil benytte, hvis du har flere valgmuligheter tilgjengelig.

2.    Velg den diskvarianten du bruker, deretter den forhåndsinnnstillingen av videokvalitet/diskbruk som passer best til dine ønsker.

Pinnacle Studio image003 Utmating til diskmedia

Hvis du vil finjustere utmatingsinnstillingene dine, velger du Custom-preset (tilpasset) og klikker Settings-knappen for å få opp Make Disc-alternativpanelet (lage disk).

3.    Klikk den grønne Create disc-knappen. Studio går gjennom trinnene som er beskrevet over (rendre, kompilere, og om nødvendig brenne) for å lage den disken eller det disc image du har spesifisert i alternativpanelet Make Disc.

4.    Når Studio er ferdig med å brenne disken, skyves den ut.

Diskformatenes kvalitet og kapasitet

Forskjellene mellom de forskjellige disc-formatene kan oppsummeres til de følgende tommelfinger-reglene med hensyn til videokvalitet og kapasitet i hvert format:

·    VCD: hver disk kan inneholde ca. 60 minutter MPEG-1-video, i omlag halvparten så god kvalitet som DVD.

·    S-VCD: hver disk inneholder omkring 20 minutter MPEG-2-video, med omlag to tredjedeler av kvaliteten på en DVD.

·    DVD: hver disk holder omlag 60 minutter med MPEG-2-video i full kvalitet (120 minutter hvis brenneren støtter dual-layer-brenning).

·    DVD (AVCHD): Hver disk inneholder omkring 40 minutter med AVCHD video av god kvalitet per sjikt.

·    DVD (HD DVD): Hver disk inneholder omkring 24 minutter med HD DVD video av god kvalitet per sjikt.

·    DVD HD: Hver disk inneholder omkring 160 minutter med DVD HD video av god kvalitet per sjikt.

Utmating til diskmedia