Utmating til tape

Velg skillearket Tape på Output Browser når du vil sende utmatingen til en ekstern videoenhet – en tv, et videokamera eller en videospiller – eller til “VGA”, for å vise materialet på monitoren din.

ð Konfigurere kameraet eller videospilleren…

ð Mate ut filmen din til videotape

Utmating til tape