Konfigurere kameraet eller videospilleren…

Sørg for at opptaksenheten din er korrekt koblet til før du begynner å generere filmen.

Utmating via IEEE-1394-kabel

Hvis opptaksenheten din har en DV-inngang kan du bare koble den til den digitale videomaskinvaren din med en IEEE-1394-kabel (eller “i.LINK”). Kontakten i enden mot videokameraet skal være merket dv in/out.

Merk: På maskiner som ikke støtter opptak tilbake til videokameraet, deriblant mange PAL-enheter, kalles DV-kontakten bare dv out.

Utmating med analog audio- / videokabler

Hvis du har et Studio-produkt med en analog utgang (TV eller video), som Studio DVplus eller DC10plus, kobler du videouttakene på digitaliseringskortet til inntakene på videoopptakeren og audiouttakene på lydkortet (eller digitaliseringskortet, hvis det er utstyrt med slike) til audioinntakene på videoopptakeren.

Koble til en TV eller en videomonitor

Mange videokameraer har et integrert display som gjør det unødvendig å koble til en videomonitor.

Ellers må en TV eller en videomonitor være koblet til videouttakene på opptakeren din, for at du skal kunne se filmen din mens den blir tatt opp. Videouttak er ikke alltid tilgjengelige på DV-kameraer.

Pinnacle Studio image001 Konfigurere kameraet eller videospilleren...

Konfigurere kameraet eller videospilleren…