Mate ut filmen din til videotape

Kontroller at videokameraet/videoopptakeren er slått på og konfigurert, og at du har satt inn en tape som er spolt til det punktet der du ønsker å starte opptaket. Nå har du to valg:

1.    spiller du filmen din over på en DV-tape, gir Studio deg muligheten til å kontrollere DV-enheten automatisk. Klikk Settings-knappen og kryss av i boksen i Output options-området.

På de fleste DV-enhetene er det en liten forsinkelse fra enheten mottar kommandoen om å ta opp og til opptaket faktisk starter. Siden dette varierer fra den ene enheten til den andre, må du kanskje eksperimentere med verdien i Record delay time (opptaksforsinkelse) for å få de beste resultatene med nettopp din enhet.

2.    Hvis du spiller inn på analog tape, eller ikke har krysset av for Automatically start and stop recording-alternativet på Make tape-kontrollpanelet, starter du opptaket på videospilleren din nå.

Til slutt klikker du Play i Player.

Mate ut filmen din til videotape