Lydstyrke og miksing

Audio-nivåene og stereoposisjoneringen for individuelle klipp kan justeres enten direkte på Tidslinjen, eller med Volum og balanse-verktøyet. Hver teknikk har sine fordeler. Justering på Tidslinjen gir deg en god følelse av tid kontra volum eller balanse, mens Volum og balanse-verktøyet muliggjør miksing – separat justering av volumet og stereobalansen for hvert av audio-sporene.

For produksjon av disker lar Volum og balanse-verktøyet deg velge å opprette et surround-lydspor fremfor stereo. Med dette verktøyet kan du dynamisk posisjonere hvilket som helst av audio-sporene front-til-bakre så vel som venstre-til-høyre.

Tilgjengelighet: Surround-lyd støttes kun av Studio Plus.

ð Anatomien til et audioklipp

ð Justering av lydstyrke på Tidslinjen

ð Overganger i audiosporene

ð Volum- og balanse-verktøyet

Lydstyrke og miksing