Anatomien til et audioklipp

Et audioklipp-ikon på Tidslinjen har flere deler. Grensene for klippet blir vist med loddrette linjer. Det faktiske audioinnholdet indikeres av en lydbølgegraf:

Pinnacle Studio 288 waveform graphs Anatomien til et audioklipp

Utdrag av bølgeformgraf fra tre tilstøtende klipp.

Bølgeformgrafens utseende forteller litt om lydens karakter. En dempet lyd har en smal bølgeform, nær senterlinjen i klippet. En kraftig lyd har en bølgeform med høyere topper og daler, og rekker nesten til kantene på klippet. En vedvarende lyd, som en bilmotor, har mange pulser pakket tett sammen. En stakkato lyd har korte pulser atskilt av stillhet hvor lydbølgen er en horisontal linje.

Justeringslinjer

Den blå volumlinjen viser grafisk de endringene du har gjort på lydsporet og klippet. Hvis du slett ikke har justert volumet, vil linjen løpe rett langsmed klippet, i omtrent trefjerdedeler av klipphøyden. Det tilsvarer  nivået “ingen økning” (0 dB), hvor klippets opprinnelige volum hverken har øket eller avtatt.

Hvis du hever eller senker volumet for hele sporet, holder lydstyrkelinjen seg horisontal, men er nå høyere eller lavere enn zero-gain-grunnivået.

Til slutt, hvis du foretar justeringer i lydstyrken innenfor klippet, vil linjen bestå av stigende eller fallende segmenter som går sammen i justeringshåndtak for lydstyrke.

Pinnacle Studio image002 Anatomien til et audioklipp

Til forskjell fra bølgeformgrafen eller justeringshåndtakene for balanse og fade (se nedenfor), blir lydstyrkejusteringslinjen skalert logaritmisk. Oppfattet volum varierer logaritmisk med styrken i et audiosignal, så denne funksjonen lar justeringslinjen mer nøyaktig modellere det du faktisk hører. For eksempel vil et stigende linjesegment skape en myk, stødig fade opp fra startpunktet og til sluttnivået.

Den grønne stereo balance-linjen og den røde front-back balance-linjen (“fade”) fungerer på liknende vis som volumlinjen, bortsett fra at i begge tilfeller er den nøytrale posisjonen det loddrette sentrum av klippet, og justeringsskalaen er lineær.

Å heve stereobalanselinjen posisjonerer audioklippets output lenger ut på lytterens venstre side, mens å senke den posisjonerer klippet lenger mot lytterens høyre side. Tilsvarende vil det å heve fadelinjen bringe klippet bort fra lytteren, og å senke den bringer klippet mot lytteren.

Merk: Du kan se og redigere et klipps fade-linje kun når Volume and balance-verktøyet er i surround-modus. Virkningen av å justere linjen kan forhåndsvises kun på systemer som kan spille av surround-lyd.

For å velge hvilke av de tre justeringslinjene som vises, bruker du audioklippets kontekstmeny på høyre museknapp:

. Pinnacle Studio image003 Anatomien til et audioklipp

Tilgjengelighet: Surround-lyd støttes kun av Studio Plus.

Anatomien til et audioklipp