Justering av lydstyrke på Tidslinjen

Audionivåer kan justeres direkte innenfor et klipp på Tidslinjen. Bruk musens markør til å justere volumlinjen eller en av balanselinjene (se Et lydklips anatomi).

Når du legger et nytt audioklipp på Tidslinjen:

·    Volumjusteringslinjen på det ferske klippet kobler linjene fra det foregående klippet sammen med det nestes hvis de eksisterer.

·    Hvis det ikke er gjort noen volumjusteringer på andre klipp på sporet, er volumlinjen gjennom det nye klippet vannrett. Linjens høyde gjengir det samlede sporvolumet som angitt i Volum- og balanse-verktøyet.

·    Hvis det ikke er gjort noen volumjusteringer enten på andre klipp eller på det samlede sporvolumet, er volumlinjen gjennom det nye klippet på trekvart høyde.

For å justere volumet til et klipp på Tidslinjen velger du det (ved å venstreklikke), og beveger muspekeren nærmere linjen. Volumjusteringsmarkøren vises:

Pinnacle Studio 291 adjusting audio on timeline 1 Justering av lydstyrke på Tidslinjen

Venstreklikk og dra opp eller ned inne i klippet. Lydstyrkelinjen bøyer seg ettersom den følger musen.

Pinnacle Studio 291 adjusting audio on timeline 2 Justering av lydstyrke på Tidslinjen

Når du slipper musen, lager Studio et justeringshåndtak på lydstyrkelinjen.

Pinnacle Studio 292 adjusting audio on timeline 3 Justering av lydstyrke på Tidslinjen

Når muspekeren er plassert over et justeringshåndtak på et markert klipp, dukker en uthevet versjon av markøren for lydstyrkejustering opp. Med denne markøren kan du klikke og dra justeringshåndtaket både loddrett og vannrett.

Pinnacle Studio 292 adjusting audio on timeline 4 Justering av lydstyrke på Tidslinjen

Høyreklikk et justeringshåndtak for tilgang til kontekstmenyens kommando Delete Volume Setting. Denne kommandoen fjerner justeringshåndtaket fra klippet.

Justere balansen

Balanselinjene for venstre-høyre og front-surround har de samme redigeringsfunksjonene som den nettopp omtalte volumlinjen.

Når det gjelder venstre-høyre-balansen (stereo), vil det å justere linjen oppover fra midten posisjonere audioen lenger mot venstre. Med front-surround-balansen (“fade”), vil det å justere linjen oppover flytte den tilsynelatende audio-kilden bort fra lytteren, mens det å justere linjen nedover bringer audioen nærmere (mot bakhøyttalerne).

Fjerne endringer

Justeringshåndtak for audio kan fjernes enten individuelt eller for hele audioklippet på én gang. Velg passende kommando fra klippets kontekstmeny (høyreklikk):

Pinnacle Studio image005 Justering av lydstyrke på Tidslinjen

Justering av lydstyrke på Tidslinjen