Volum- og balanse-verktøyet

Pinnacle Studio 293 audio tool icon   volume and balance Volum  og balanse verktøyetSammenlignet med å justere audio på Tidslinjen, har Volum- og balanse-verktøyet større grad av justeringsfunksjonalitet samlet på ett sted. Det har også balansekontroller for venstre-høyre og surround-lyd. Dette verktøyet fungerer nærmest på samme måte som en tradisjonell miksepult.

Tilgjengelighet: avspilling i Surround-lyd støttes kun i Studio Plus.

Pinnacle Studio image002 Volum  og balanse verktøyet

Volum og balanse-verktøyet har individuelle nivåkontroller for hvert av audio-sporene: original audio (til venstre i illustrasjonen), overlay audio, lydeffekt og voice-over, og bakgrunnsmusikk (høyre). Overlay audio-kontrollene vises kun når overlay-video- og -audio-sporene er åpne i Movie Window.

Balansekontrollen på høyre side av verktøyet kan posisjonere lyden til et hvilket som helst klipp – eller deler av et klipp – i stereo (endimensjonalt) eller den ene av to surround-moduser (todimensjonalt). Du velger modus i nedtrekkslisten over kontrollen.

Pinnacle Studio 294 track volume panel Volum  og balanse verktøyetHvert audiospor har sitt eget sett med nivåkontroller. Settet for original audio-sporet vises til venstre.

Blant de individuelle kontrollene og displayene er det en track mute-knapp Œ (uten lyd). Når denne knappen vender ned, vil ingen lydklipp fra sporet bli brukt i filmen. Track mute-knappens symbol har også en annen funksjon: den viser hvilket spor nivåkontrollene gjelder for. Dette er den eneste synlige forskjellen mellom de tre kontrollsettene (fire hvis overlaysporet er synlig).

Track level-knotten  hever eller senker det totale volumet for sporet. Den påvirker derfor den loddrette posisjonen til justeringslinjene for lydstyrke for alle klipp på sporet, men endrer ikke konturen deres. Klikk på knotten og dra den med klokken (opp til maksimumsposisjonen klokken 2) for å øke volumet. Dra mot klokken (ned til minimumsposisjonen klokken 6) for å senke volumet.

Pinnacle Studio 295 track volume knobs Volum  og balanse verktøyet

Nivåknotter, helt av (V), normal (M) og helt på (H).

En bevegelig knapp, sporets fader Ž, setter det nåværende sporvinået på en relativt-nivå-skala , som er kalibrert i decibel (dB). 0 dB-merket svarer til det nivået hvor klippet ble spilt inn. Det nåværende nivået kan avleses numerisk .

Fader-knappen viser lydnivået på den nåværende avspillingsposisjonen i filmen, i forhold til det originale nivået. Flytt knappen opp eller ned for å endre nivået. Knappen er ”grå” (deaktivert) hvis det ikke er et klipp på sporet ved den aktuelle tidsindeksen. Hvis lyden på sporet er slått av, er knappen grå og plassert nederst på skalaen. Å justere faderen gjør at et justeringshåndtak for lydstyrke blir lagt til sporet som beskrevet under Justere audio på Tidslinjen.

Et spors avspillingsvolumkontur, eller envelope, kombinerer det totale spornivået med det relative nivået på hvert punkt i sporet. Det kombinerte nivået, som vises grafisk på justeringslinjene for lydstyrke på audioklipp, blir lagt på de reelle audiodataene for å gi sporets output-nivå, som vist av level meter (nivåmåleren). Nivåmåleren lyser opp under avspilling for å vise nivået på den nåværende tidsindeksen. For å unngå ”klipping” – den ubehagelige lyden som oppstår når du forsøker å velge lydnivåer som ligger utenfor registeret til et digitalt signal – sørg for at nivåmåleren aldri når helt opp til toppen. Clipping indicator (klippingindikator) lyser opp under, og i kort tid etter et tilfelle av klipping.

Fade-knappene lager en fade-inn fra, eller fade-ut til den nåværende posisjonen i filmen. For en visuell bekreftelse av effekten kan du følge med på reaksjonen til klippets volumlinje når du klikker på fade-knappene. Fadens varighet kan varieres fra 0 til 59 sekunder. Dette tilpasses i Project preferences-alternativpanelet (Setup Ø Project Preferences) under Volume fades. Fader er ikke tilgjengelig for nært begynnelsen eller slutten av et klipp.

Balansekontrollen

Denne kontrollen har tre moduser, stereo, surround og dialog, som du velger fra nedtrekkslisten over kontrollen. Du kan skifte modus når du ønsker – selv innenfor et individuelt audioklipp.

Pinnacle Studio image005 Volum  og balanse verktøyet

Tilgjengelighet: Surround-lyd støttes kun av Studio Plus.

I alle moduser vises hvert spors posisjon ved hvert punkt i filmen av sporets høyttalerikon, eller “pucken”. Dette ikonet matcher ikonet på muting-indikatoren for det samsvarende sporet.

I stereo-modus setter du sporets posisjon ved å dra den tilhørende pucken mot venstre og høyre mellom et
par med hovedhøyttalere:

Pinnacle Studio image006 Volum  og balanse verktøyet

Posisjonér originalaudio i midten av en stereomix med lydeffektsporet (L), og overlaysporet (R) på motstående sider. I dette eksempelet er ikonet for musikkspor (til  høyre for midten) “spøkelsesgjort”, noe som indikerer enten at sporet er dempet eller at det ikke er noen klipp på sporet ved denne tidsindeks.

I surround-modus kan du posisjonere hvert spor fra forgrunnen mot bakgrunnen (“fade”) så vel som fra venstre mot høyre (“balance”). Hvert spor kan plasseres uavhengig hvor som helst innenfor det rektangulære lytteområdet definert av de fire hjørnehøyttalerne.

Dialog-modus er et liknende konsept, men tar med senterhøyttaleren i forgrunnen av lytteområdet. Å sende en del av et klipps audio gjennom senter bidrar til å stabilisere den formentlige plasseringen av lyden innenfor den skiftende surround-miksen. Samtidig kan lydkildens plassering varieres fritt i to dimensjoner som i standard surround-modus.

Pinnacle Studio image007 Volum  og balanse verktøyet

Surround- og Dialog-modusene: til venstre er musikksporet, i Surround-modus, plassert mot bakgrunnen av lyttefeltet. Original audio-sporet ved samme tidsindeks er i Dialog-modus, som vist til høyre. Dialog-modus fokuserer den originale audioen ved å ta senterhøyttaleren med i miksen.

Det er to fremgangsmåter for å sette posisjonen til et sporikon med balansekontrollen. Enten klikker du på et spors ikon og drar det til ønsket posisjon, eller så flytter du det ved å dra de trekantede locator-knottene nedenfor og til høyre for kontrollen. Locator-knotten nedenfor balansekontrollen justerer venstre-høyre-plasseringen av audio-output’en fra det for tiden markerte klippet, mens knotten til høyre justerer front-surround-plasseringen.

Pinnacle Studio 299 dragging audio track icons Volum  og balanse verktøyet

Dra sporikonet direkte (V) eller med locator-knotten (H).

Vise volum- og balansekonturer

Hvert audioklipp i prosjektet ditt viser en konturlinje for enten volumet, venstre-høyre-balansen eller front-surround-balansen. For å velge hvilken av de tre linjetypene som skal vises, bruker du kommandoene på et audioklipps kontekstmeny ved å høyreklikke på det (se Anatomien til et audioklipp).

Konturlinjene kan modifiseres direkte på Tidslinjen ved bruk av justeringshåndtak.

Volum- og balanse-verktøyet