Tidslinjens audiospor

Movie Windows Tidslinjevisning inneholder flere audio-spor:

Original audio-sporet: Dette inneholder audioen som ble digitalisert sammen med videoklippet ditt, og kalles noen ganger synkron audio ettersom den er synkron med video-sporet.

Overlay audio-sporet: Den opprinnelige audioen for videoklipp på overlay-sporet.

Lydeffekt og voice-over-sporet: Lydeffekter og voice-overs er typisk innhold på dette sporet. Lydeffekter bringes inn i prosjektet ditt fra Lydeffekter-seksjonen i Albumet. Voice-overs opprettes med Voice-over-verktøyet.

Bakgrunnsmusikkspor: Bruk dette sporet til å inkludere mp3- eller wav-audiofiler, ScoreFitter-bakgrunnsmusikk generert i Studio, og musikk (eller annet innhold fra audio kompakt disker (CDer). Audiofiler importeres via Musikkseksjonen til albumet. Lag ScoreFitter-klipp med Bakgrunnsmusikk-verktøyet, og CD-audio-klipp med CD- audio-verktøyet.

Pinnacle Studio image001 Tidslinjens audiospor

Tidslinje-audio-sporene: original audio, lydeffekt og voice-over, og bakgrunnsmusikk. Et fjerde audio-spor dukker opp når overlay-sporet er synlig; det inneholder den opprinnelige audioen for video på det sporet.

Bytte audiospor

Selv om audiospor, som beskrevet ovenfor, har deres spesifikke roller, kontrollerer de i all hovedsak det ønskede spor hvor klippene vil dukke opp. Original audio vil alltid plasseres i original audio sporet når et nytt videoklipp bringes inn. Nye kommentatorstemmer vil alltid lages på sporet for lydeffekter og kommentatorstemmer. Nye CD-audio- og ScoreFitter- klipp vil legges til sporet for bakgrunnsmusikk.

Når et klipp er opprettet, kan du imidlertid flytte det til et annet audiospor hvis det er fordelaktig: hvert spor er faktisk i stand til å tilpasse seg enhver type audioklipp. Dermed kan du for eksempel bruke to lydeffekter samtidig, bare ved å plassere ett av dem på bakgrunnsmusikk-sporet.

Det eneste audiosporet med spesialstatus er original audio, enten for hovedvideo-sporet, eller overlay-sporet når dét er i bruk. I utgangspunktet redigeres audioklipp på dette sporet parallelt med innholdet i videosporet ved samme tidsindeks. For å behandle originalaudio som et separat klipp for beskjæring, eller for å dra det over til et annet audiospor uten å endre videoen, eller for å dra et annet lydklipp over til et original-audiospor, må du låse video-sporet (ved å klikke på hengelåsikonet på høyre side av filmvinduet.) Klikk her for detaljert informasjon om dette emnet.

Tidslinjens audiospor