Trimming av audioklipp

Som med andre klipptyper kan du trimme audioklipp enten direkte på Tidslinjen eller med Klippegenskaper-verktøyet.

De fleste typer audioklipp kan beskjæres fra et minimum på én ramme, helt opp til den totale lengden klippet hadde i utgangspunktet. ScoreFitter-klipp kan beskjæres på tidslinjen ned til så lite som tre sekunder, og ubegrenset oppover.

ð Trimming med Klippegenskaper-verktøyet

Trimming av audioklipp