Trimming med Klippegenskaper-verktøyet

Pinnacle Studio 284 audio tool icon   clip properties Trimming med Klippegenskaper verktøyetMenykommandoen Toolbox Ø Modify Clip Properties starter Klippegenskaper-verktøyet for det markerte klippet. Du kan også nå verktøyet ved å dobbeltklikke hvilket som helst audioklipp.

Til å begynne med gir verktøyet deg kontroller som lar deg vise eller redigere to egenskaper som deles av alle klipp:

·    For å sette klippets varighet, endre verdien i Varighet-telleren.

·    Tekstfeltet Name lar deg sette et eget navn på klippet som erstatter navnet Studio har autogenerert. Klippenes navn brukes i Movie Windows Listevisning, og kan også vises som en merkelapp når muspekeren beveges over et klipp i Storyboardvisningen.

De andre kontrollene i verktøyet avhenger av typen audioklipp du gir det.

Original audio, lydeffekter og voice-overs

Klippegenskaper-verktøyet gir deg de samme mulighetene for trimming av lydeffekter og voice-over-klipp som for videoklipp, men viser en graf over lydbølgene i stedet for et visuelt forhåndsvisningsområde.

Klikk her for å lære om trimming med disse kontrollene.

Husk at klipp på original audio- og overlay audio-sporene kun kan redigeres individuelt når det tilsvarende videosporet er låst. Klikk her for detaljer.

Pinnacle Studio image002 Trimming med Klippegenskaper verktøyet

CD-Audio

For CD-Audioklipp bruker Klippegenskaper-verktøyet samme trimmingskontroller som ovenfor, men har i tillegg nedtrekklister for CD Title og Track. Du kan bruke disse til å endre klippkilde når som helst. CD Title er også et redigerbart tekstfelt, hvor du kan oppgi cd-ens egentlige navn.

ScoreFitter

ScoreFitter-klipp kan redigeres nærmest til en hvilken som helst lengde, med unntak av at svært korte klipp med noen bestemte varigheter kan være utilgjengelige i alle kombinasjoner av stil og sang. Dette verktøyet er i alt vesentlig identisk med verktøyet som lager ScoreFitter-klipp,med unntak av at Legg til film-knappen er erstattet med Aksepter endringer-knappen.

Trimming med Klippegenskaper-verktøyet